De Strategic planners zijn er wel degelijk!

Vertaalde artikels

De Strategic Planners van APG (Account Planner Group) België reageren op de resultaten van de Deep Blue-enquête die werd voorgesteld in PUB 9. Ze begrijpen niet dat men denkt dat ze zo weinig vertegenwoordigd zijn in België. Die verwarring ontstaat misschien uit de vage contouren van hun beroep: jonge professionals, in volle groei, zonder precieze opleiding, waar steeds meer vraag naar is maar die niet op de voorgrond treden. Ze staan tussen de account manager en de creative en worden geacht het standpunt van de consument in te nemen doorheen de hele workfl ow van een publiciteitscampagne. Adverteerders doen vaker een beroep op hen, terwijl de Strategic Planners steeds minder kunnen rekenen op de steun van de interne marketingteams.