De Tijd/L’Echo en Vlerick Business School starten opleiding Sustainability Management

News / Sustainability

In alle sectoren brengt de roep naar duurzaamheid grote uitdagingen met zich mee. Deze nieuwe mindset heeft invloed op alle bedrijfsprocessen en op de relatie met de verschillende stakeholders. Wie in de toekomst nog voldoende talent wil aantrekken of winst wil maken, moet weten hoe je de verschillende facetten van duurzaamheid in het bedrijf of de organisatie kan integreren.
Deze knowhow zal bepalend zijn voor het toekomstig succes van onze bedrijven, een voorwaarde voor groei en innovatie. Daarom nemen De Tijd/L’Echo en Vlerick Business School het initiatief om via een nieuwe opleiding de instroom van deskundige sustainability managers in het bedrijfsleven te versnellen.

De gloednieuwe opleiding “Take the Lead - Sustainability Management” bouwt verder op het beproefde en succesvolle concept van “Take the Lead - Digital Leadership”, waarvan volgend jaar al de 6deeditie wordt georganiseerd. In “Take the Lead - Sustainability Management” krijgen de cursisten een roadmap aangereikt waarmee ze de business operations en manier van werken kunnen aanpassen om tegemoet te komen aan sociale en milieugerelateerde bezorgdheden. Gewapend met een Vlerick Certificaat Sustainability Management zullen de deelnemers na 8 weken hun kennis daadwerkelijk kunnen toepassen in hun bedrijf. De opleiding, die een mix is van online leermethodes, interactieve webinars en een impactvol live-evenement, besteedt onder meer aandacht aan ESG, Green Deal en (financiële) rapportering over performantie op het vlak van duurzaamheid.

De opleiding richt zich tot elke professional die impact wil hebben op het duurzaamheidsbeleid van zijn bedrijf of organisatie.
Professionals uit alle sectoren zijn welkom, want duurzaamheid gaat het hele bedrijfsleven aan. Eveneens opmerkelijk: drie bedrijven scharen zich enthousiast achter dit initiatief. Eneco, KBC en Polestar stappen als partners van De Tijd/L’Echo voor “Take the Lead Sustainability Management” mee in het duurzaamheidsbootje.

De opleiding wordt vanaf 22 november publiek gemaakt via een forse mediacampagne van de hand van FamousGrey. Inschrijvingen zijn eveneens mogelijk vanaf 22 november via een specifieke website met daarop alle informatie over het leerprogramma. De opleiding loopt van 7 februari tot 31 maart 2022.