De websites van de FOD schitteren online met iO

Crea / News

Wanneer federaal rijmt op digitaal: om burgers en bedrijven beter te informeren, besloten twee federale overheidsdiensten (FOD) om hun websites volledig te vernieuwen. Een uitdagend project, dat glansrijk werd afgerond dankzij de vaardigheden van het toegewijde team van developers van iO.

FOD Buitenlandse Zaken: belangrijke informatie op de juiste plaats

De website van FOD Buitenlandse Zaken is de derde meest bezochte federale website in België. Elke Belg die op reis vertrekt zou potentieel interesse kunnen hebben in deze website om voor zijn vertrek belangrijke informatie op te zoeken over het land dat hij bezoekt. 

Om ervoor te zorgen dat deze informatie zo snel mogelijk gevonden kan worden, werden de belangrijkste onderwerpen op de homepage uitgelicht. Dit lijkt simpel, maar dat was het zeker niet. Ruben Marques, Drupal-developer op campus Brussel van iO, licht toe: “Voor het project van FOD Buitenlandse Zaken lag de grootste uitdaging in het feit dat er enorm veel content en content types bestonden die allemaal op een heel gebruiksvriendelijke manier moesten verwerkt worden.” 

Wil je weten welke coronamaatregelen er in een bepaald land gelden of heb je informatie nodig over de aanvraagprocedure van een Belgisch paspoort? Alle antwoorden vind je op https://diplomatie.belgium.be/nl.

FOD BOSA: één website voor meer gebruiksgemak

Info delen over het werk als federaal ambtenaar, steun geven bij het digitaliseren van dienstverlening voor de burger, hulp bieden bij het lanceren van een overheidsopdracht,... Dat alles en nog veel meer neemt de Federale Overheidsdienst Beleid & Ondersteuning (FOD BOSA) op zich.

De overheidsorganisatie is actief binnen vijf thema’s, waarover ze expertise deelt met de buitenwereld. Voorheen zat alle informatie die ze te bieden heeft, verspreid over meerdere websites. Al was die transitie allesbehalve vanzelfsprekend. “We moesten veel content managen, want eigenlijk was het een kwestie van acht websites samenvoegen tot één,” aldus Ruben Marques. 

En het resultaat? Dat mag er zijn. Sinds 29 juni kunnen de federale ambtenaren, burgers en bedrijven alle informatie die ze nodig hebben op één en dezelfde website vinden: https://bosa.belgium.be/.

iO en FOD: een samenwerking die verbindt

Om tot dat mooie resultaat te komen, kon iO voortbouwen op het werk van het firma Namahn, dat de voorbereidende analyse en inventarisering van alle content voor zijn rekening nam. Net zoals iO deed voor de FOD Buitenlandse Zaken, maakte het ook voor de nieuwe website van de FOD BOSA gebruik van een speciaal daarvoor ontwikkeld platform en werd gekozen voor een onuitgegeven design. Voor beide FOD’s werd eveneens een beroep gedaan op Openfed, een Drupal-distributie die hoofzakelijk voor de FOD’s is ontwikkeld.

Dankzij de groei die iO doormaakte, kan het bij webprojecten nu ook instaan voor het voortraject en de aspecten die daarbij komen kijken (zoals experience design, UX, performance marketing, branding,...).

“Ondertussen werkt iO al verschillende jaren samen met de FOD BOSA en de FOD Buitenlandse Zaken, een samenwerking die nog lang door zal gaan. Het is een plezier om vast te stellen dat na al die jaren onze samenwerking met de FOD BOSA en de FOD Buitenlandse Zaken nog steeds loopt,” sluit Ruben Marques af.

Credits

Agency: iO

Client : FOD Buitenlandse Zaken

Executive Creative Director : Sam De Win

Tech Director: Kris Van Hauwermeiren

Designer: Micha Symoens

Developers: Ruben Marques, Julien Clemmen, Jame MacKenzie, Alex Walravens

Pm: Lucas Englebert, Caroline Vander Elst