Delhaize gaat Belgische supermarkten omvormen tot zelfstandige winkels

News / Retail

Delhaize heeft de intentie om al haar 128 supermarkten in eigen beheer in België te verzelfstandigen met de ambitie om haar positie in de competitieve Belgische markt te verstevigen. Vandaag zijn er al 636 zelfstandige aangesloten Delhaize-winkels onder de merken AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go. Doelstelling van deze verandering is om alle Delhaize-winkels in één model onder te brengen en zo de groei van deze 128 supermarkten te stimuleren.

"Dit is de enige optie om te kunnen blijven investeren in een duurzame toekomst voor Delhaize," klinkt het bij Delhaize. "In de betrokken supermarkten is er geen impact op de tewerkstelling omdat alle personeelsleden mee de overstap naar de nieuwe zelfstandige uitbaters zullen maken. De gefaseerde overgang van supermarkten in eigen beheer naar zelfstandige winkels zal een geleidelijke vermindering van het aantal posities in het hoofdkantoor met zich meebrengen. Delhaize start zo snel mogelijk het overleg met de werknemersvertegenwoordiging op."

Consumentengedrag evolueert snel en de Belgische retailmarkt staat voor grote uitdagingen

Het gedrag van de consument evolueert snel als gevolg van een combinatie van factoren: macro- economische uitdagingen, technologische vooruitgang en geopolitieke onrust. Consumenten hechten in toenemende mate belang aan koopkracht, flexibele openingsuren, nabijheid, digitalisering en duurzaamheid. De retailsector in België staat voor grote uitdagingen. De concurrentie is zeer hevig zowel inzake prijs als het aantal voedingsretailers op de Belgische markt. Dit vertaalt zich in hogere investeringen en in een toenemende druk op de winstgevendheid van de voedingsretail.

Twee winkelmodellen met uiteenlopende resultaten

Delhaize werkt in België vandaag met twee types winkelmodellen: een aangesloten model met winkels uitgebaat door zelfstandige ondernemers (636 AD, Proxy, Shop & Go-winkels) en een model met supermarkten in eigen beheer (128 supermarkten). De aangesloten winkels zagen hun marktaandeel de voorbije jaren gestaag stijgen. Dankzij hun sterke lokale verankering, hun ondernemerschap en de flexibiliteit van hun operaties kunnen zij zich steeds snel en met succes aanpassen aan veranderende behoeftes van de consument en de markt in het algemeen. Daarentegen zagen de supermarkten in eigen beheer, ondanks de vele initiatieven en investeringen, in dezelfde periode hun winstgevendheid en marktaandeel dalen. Zelfs met de grote inspanningen en inzet van haar medewerkers werden de beoogde resultaten niet bereikt voor de supermarkten in eigen beheer.

Intentie om te gaan naar een 100% aangesloten partnershipmodel

Delhaize wil nog beter inspelen op de markttendensen, het evoluerende consumentengedrag en de lokale omgeving. Daarom heeft de retailer de intentie om de toekomst van het bedrijf te bouwen op haar succesvol aangesloten partnershipmodel, met de nadruk op lokale verankering en ondernemerschap.

"Dit model is de enige optie om weer aan te knopen met groei voor deze 128 supermarkten in eigen beheer. Door te kiezen voor één winkelmodel kan Delhaize zich flexibel aanpassen aan een snel evoluerende markt, de interne werking vereenvoudigen, de kracht van het ondernemerschap in het bedrijf versterken en blijven investeren in een duurzame toekomst," besluiten ze bij Delhaize. 

Delhaize zal daarom alle 128 supermarkten in eigen beheer in België omvormen tot aangesloten winkels uitgebaat door zelfstandige ondernemers. Alle medewerkers van de betrokken supermarkten behouden hun tewerkstelling en maken mee de overstap. Ze behouden daarbij ook hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden. Op het hoofdkantoor zal de geleidelijke transitie van eigen supermarkten naar aangesloten winkels resulteren in de geleidelijke vermindering van het aantal posities. Het aantal vertrekken zal tot een minimum beperkt worden.