Delhaize kiest voor duurzaamheid met The Lion’s footprint

News / Retail

Lion's Footprint - Naked vegetables (1)Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize, lanceert The Lion’s footprint, een actieprogramma dat hij op alle fronten wil voeren om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen. Dit plan bestaat uit drie grote delen: een doelstelling om plastic neutraliteit te bereiken, een neutrale balans op gebied van voedselverspilling verkrijgen en koolstofneutraliteit. Met de hulp van alle medewerkers en aangesloten winkels gaat hij de uitdaging aan om van Delhaize de eerste Belgische retailer te maken die zijn ecologische voetafdruk neutraliseert.
Lion's Footprint - Naked vegetables (2)Elimineren van zakjes voor eenmalig gebruik
Eerste stap: 80% reductie van plastic in de afdeling fruit en groenten. Wat plastic betreft, zijn we ons ervan bewust dat we ook een deel van het probleem zijn en zullen we werken aan een concrete oplossing,” zegt Xavier Piesvaux. Het doel van Delhaize: een plan opstellen om plastic neutraliteit te bereiken. Om verdere stappen in die richting te zetten, heeft Delhaize vijf ambities geformuleerd: tegen 2020 (een jaar vóór de datum vastgelegd door de Europese ontwerprichtlijn) plastic voor eenmalig gebruik verbannen uit haar winkels; plastic zakken aan de kassa’s afschaffen(1) en ook die voor het inpakken van bulkproducten, rPET-verpakkingen gebruiken voor 50% van haar drankverpakkingen tegen 2025, herbruikbare of recycleerbare materialen inzetten voor al haar verpakkingen en tot slot het gebruik van plastic met 25% verminderen tegen 2025.
“Daarom zijn we van plan om eerst plastic daar waar het kan te elimineren of te verminderen, vervolgens prioriteit te geven aan recycleerbare verpakkingen en ten slotte te compenseren wanneer niet-recycleerbare plastic niet kan vermeden worden omwille van voedselveiligheid of de bewaring ervan,” legt Piesvaux uit. En omdat onze planeet niet kan wachten, leggen we ons engagement om plastic neutraal te worden vast op een realistische maar ambitieuze horizon die we in september 2019 zullen bevestigen wanneer de conclusies hebben van onze experts.”
Lion's Footprint - Naked vegetables (6)Voedselverspilling tegengaan
De tweede component, het verminderen van voedselverspilling, houdt Delhaize al lang bezig. Sinds 2012 hebben we een voedselrecuperatieprogramma waarbij we winkelproducten die bijna aan het einde van hun levenscyclus zijn aan voedselbanken en lokale goede doelen schenken,” aldus Xavier Piesvaux. 2018 was een recordjaar met meer dan 4,3 miljoen uitgedeelde maaltijden. Door de inzet van meer dan 145 lokale verenigingen werd 2905 ton voedsel gered.
De inspanningen van Delhaize met betrekking tot voedselinzamelingen en -schenkingen worden maximaal versterkt binnen de bestaande voedselveiligheidsnormen. Wat niet weggeschonken kan worden, zal ook in de toekomst gebruikt worden voor energieproductie (biomethanisering). Hiermee wil het ook een neutrale balans op gebied van voedselverspilling bereiken.
Lion's Footprint - Naked vegetables (8)Een koolstofneutrale balans tegen 2021
De derde doelstelling van dit programma is het bereiken van een CO2-neutrale balans in twee jaar tijd. Met betrekking tot onze CO2-balans gaan we tegelijkertijd en op verschillende niveaus de strijd aan: op het hoofdkantoor, in de winkels, bij de leveranciers en natuurlijk bij het goederentransport.” Sinds 2008 is de uitstoot van Delhaize al met 44% verminderd. Om haar voetafdruk te berekenen en een reductieplan op te stellen, werkt Delhaize samen met CO2logic. “Zo zijn we van plan ons mobiliteitsbeleid te herzien en duurzamer te maken.” 
De bedoeling is om het hoofdkantoor en de winkels volledig CO2-neutraal te maken dankzij nieuwe technologieën, apparatuur, groene energie en veranderingen in het gedrag van elk van de werknemers die dagelijks zullen worden gestimuleerd. Het is ook voorzien om de bevoorradingsketen te herzien en te optimaliseren door nieuwe technologieën voor  transportmiddelen te promoten en nieuwe leveringswijzen te introduceren, zoals bijvoorbeeld de voorkeur voor dubbeldeksvrachtwagens. Voor het koeltransport maakt Delhaize gebruik van cryotechnologie, een oplossing met een gerecycleerd natuurlijk koelmiddel. Vanaf juni zal Delhaize, voor de laatste kilometers tot haar Fresh Atelier in Brussel, de bakfiets gebruiken via haar partner urbike. Tot slot zal Delhaize haar leveranciers via een pact voorstellen om bij te dragen bij het waarmaken van haar ambitie.