Deutsche Bank kijkt achter de cijfers

Crea / News

Balloons-Deutsche“Waar anderen cijfers zien, ziet Deutsche Bank het leven.” Een nieuwe communicatiecampagne voor Deutsche Bank die door Ogilvy & Social.Lab werd ontworpen. Met deze campagne profileert Deutsche Bank zich als een bank die verder kijkt dan enkel cijfers en zet ze opnieuw haar challenger DNA in de kijker.

Deutsche-376Ogilvy & Social.Lab kregen eind 2015 dit project in handen en hadden als doel om de positie van Deutsche Bank als dé referentiebank in België voor advies en beleggingen te versterken. Ogilvy & Social.Lab gingen opzoek naar wat deze bank zo uniek maakt. De bank heeft altijd de belangen van haar cliënten verdedigd en hen aangemoedigd om meer te eisen voor hun geld. Maar vanaf nu wilt Deutsche Bank de Belgen stimuleren om vooral te investeren in hun leven. Niet om rijker te worden, maar om hun leven rijker te maken. Uit onderzoek bleek dat mensen eigenlijk veel meer geïnteresseerd zijn in de projecten die ze willen realiseren met de opbrengst van hun belegging dan het beheer van hun beleggingen. Ze rekenen dus op hun bank om hen daarbij te helpen en om hen te adviseren in de keuze voor de beste opties. Dat is, vandaag, het doel van Deutsche Bank en Ogilvy & Social.Lab vertaalde dit doel ook om in een nieuwe signatuur: “Investeer in uw leven”.

Deutsche-1600Deze gehele campagne draait om het leven die achter al die cijfers schuilgaat, gedreven door financïele doelen. Ogilvy & Social.Lab werkten dit concept visueel uit door letterlijk momenten, uit het leven gegrepen, achter cijfers af te beelden. Om dit idee creatief om te zetten, weten Ogilvy & Social.Lab dat de campagne niet enkel via televisie, cinema en print moeten circuleren. Daarom wordt er extra ingezet op de onlinekanalen en uiteraard de sterke sociale media zullen niet ontbreken. Ogilvy & Social.Lab zijn erg trots op de campagne en geloven erg sterk in deze versterking van de positie van Deutsche Bank. Ook blikken ze terug op een zeer aangename samenwerking die in de toekomst veel mogelijkheden biedt.

https://www.youtube.com/watch?v=2EtHVHLeo0g