Development troef bij RMB

News / People

RMB is al enige tijd bezig met zijn digitale omschakeling en heeft zijn ontwikkelingsinspanningen sinds 2021 fors opgeschroefd. Het transformatieprogramma van de regie wil dat RMB van media-centric en human-driven bedrijf ontwikkelt naar een customer-centric en data-driven organisatie, waar de mensen een beroep doen op de technologie om zijn volledige creatie- en innovatiepotentieel te ontplooien. Het uiteindelijke doel is uiteraard effectiever en sneller inspelen op de evoluerende behoeften van adverteerders en mediabureaus. De komst van Valérie Janssens (foto rechts) in het management van RMB op 1 januari 2021 droeg bij tot een toename van technologische tests die resulteerden in nieuwe, commercialiseerbare reclameoplossingen en tot vruchtbare allianties met externe partners, om verdere vooruitgang te stimuleren. Om op deze ingeslagen weg voort te gaan en het reclame-evolutieproces verder te versnellen, verwelkomde de Development-afdeling onlangs Nicolas Honorez (foto midden) als Project Management Officer en Vincent Binon (foto links)als Development Project Manager. Valérie Janssens, Development Director van RMB, over haar nieuwe collega's: "Ze zijn levendig, gestructureerd en analytisch maar hebben ook een artistieke flair waardoor ze zich kunnen richten op een creatieve dynamiek; elk met zijn eigen gevoeligheid, de ene meer technologisch, de andere meer relationeel. De geknipte personen om een ​​afdeling te versterken die RMB een boost moet geven en tegelijkertijd haar fundamenten moet leggen!".

Nicolas Honorez heeft een solide ervaring in projectmanagement. Na zijn studies audiovisueel projectmanagement aan het INRACI, werkte hij onder meer bij Scope Pictures (Belgische audiovisuele coproducent) waar hij verantwoordelijk was voor de opvolging van de productie, financiering en distributie van de door Scope gerealiseerde langspeelfilms en series. Gezien zijn interesse in de permanente uitdaging van de evolutie van het medialandschap, is het met name RMB's visie op vooruitgang die hem zo aantrok: "De reputatie van een bedrijf dat altijd vooruitkijkt, constant evolueert en structureel is georganiseerd voor het welzijn van zijn team".

Vincent Binon is een bekend gezicht bij RMB en zijn mediapartners. Hij maakt dan ook al 12 jaar deel uit van het team. Hij behaalde een diploma aan het IHECS (Master Social Communication) en het ICHEC (Post-graduaat B2B Marketing). Voordat hij bij RMB aan de slag ging, deed hij al heel wat professionele ervaring op, vooral op internetgebied (IRIS eCommunication, Pixelis 360° interactive solutions, Moodio.tv, enzovoort). Vincent Binon was in de salesafdeling van RMB achtereenvolgens Sales Executive Digital en Account Manager Digital. Daarna werkte hij als Project Manager nauw samen met de mediapartners. Recenter vervulde hij de functie van Digital & Revenue Expert in de afdeling Trading & Revenue, onder leiding van Aurélie Clément. In zijn nieuwe functie - Development Project Manager - zal hij nieuwe reclamemogelijkheden en nieuwe inkomstenbronnen voor de regie verkennen, die op basis van POC (Proof of Concept) valideren en ze vervolgens ‘industrialiseren’ om ze commercialiseerbaar door het hele bedrijf te maken.