Dirk Van de Walle (Spadel) nieuwe voorzitter BABM

News / People

 
Dirk Van de Walle SpadelDirk Van de Walle (Spadel) wordt de nieuwe voorzitter van BABM. Hij volgt Wim Swyngedouw (Melitta Benelux) op, die de voorzitter was van de Belgo-Luxemburgse vereniging van merkfabrikanten sinds december 2013. De ambitie van de nieuwe voorzitter is drieledig: steeds meer nadruk leggen op innovatie, de relatie met de distributiesector versterken om een eerlijke concurrentie te garanderen en optimaal inspelen op de uitdagingen meegebracht met de e-commerce en de digitalisering.
Wim Swyngedouw, die eind 2013 voorzitter van BABM werd, kan het stokje doorgeven aan zijn opvolger met een gevoel van voldoening. Onder het voorzitterschap van de managing director van Melitta Benelux is BABM aanzienlijk gegroeid van 45 naar 73 leden. Deze mooie groei stelt de vereniging vandaag in staat om nog meer invloed uit te oefenen op haar verdediging van de belangen van merkfabrikanten. Gedurende de vijf jaar dat Wim Swyngedouw voorzitter was, heeft BABM zich voorzien van nieuwe hulpmiddelen om haar effectiviteit te vergroten en om haar leden beter van dienst te zijn. Er zijn werkgroepen opgericht die zich bezighouden met de belangrijkste thema’s voor de sector (e-commerce, toeleveringsketens, handelspraktijken), terwijl er een BABM knowledge centre werd opgericht, waardoor de vereniging en haar leden gemakkelijker toegang krijgen tot de nodige gegevens om hen te ondersteunen in hun zakelijke en politieke contacten. Bij de overdracht van zijn opvolger, wijst Wim Swyngedouw erop dat er de komende jaren nog belangrijke uitdagingen voor BABM liggen. “Waar we niet in geslaagd zijn in die 5 jaar is om de zogenaamde win-win tussen retailer en fabrikant echt om te zetten in een model die toegevoegde waarde brengt aan alle spelers,” zegt hij. “We blijven ons vast rijden in een model waarbij beide partijen in keiharde onderhandelingen toegevoegde waarde inleveren en daarmee elke innovatie of differentiatie in de kiem smoren. Met de consument als lachende derde ? Zelfs dat niet want die consument wordt opgevoed met het idee dat alles veel goedkoper kan gekocht worden dan wat het werkelijk kost. En dergelijk model leidt op de lange termijn tot verarming van het aanbod.”
De benoeming van Dirk Van de Walle als voorzitter is een bijkomende troef voor BABM. Werkend bij Unilever, Ter Beke Group en Talking French voordat hij in 2013 bij Spadel aankwam, waar hij vandaag de functies van country director Benelux en group director R&D and Innovation combineert, is Dirk Van de Walle al dertig jaar actief in de merkenwereld. “Innovatie in de breedste zin van het woord moet voorop staan binnen BABM. Innovatie is de sleutel naar een verdere marktdynamisering voor elke fabrikant, en daar moeten we ook gezamenlijk de nodige aandacht aan geven en waar mogelijk onze krachten bundelen,” zegt Dirk Van de Walle.
“Ik ben erg trots op het gerealiseerd traject met de BABM leden onder het voorzitterschap van Wim,” benadrukt Walter Gelens, de CEO van BABM. “Natuurlijk liggen er nog heel wat uitdagingen in het verschiet op de Belgische distributiemarkt, maar ik ben ervan overtuigd dat met Dirk als voorzitter van BABM, de merkfabrikanten goed uitgerust zijn om deze uitdagingen met succes aan te gaan. Binnen BABM zijn er al een aantal concrete werkgroepen die werken op commercieel, logistiek, digitaal en legaal vlak. Deze moeten we nog verder uitbouwen en inhoudelijk versterken zodat we via krachtenbundeling nog sterker uit de hoek kunnen komen.”

  • Geen artikel