EDUbox Nepnieuws helpt jongeren fake news te herkennen

Innovation / Media / News

EDUboxAlsmaar meer bekende mensen worden het slachtoffer van valse nieuwsberichten, foto’s en video’s op het internet.  Steeds vaker worden nieuwsberichten op sociale media gemanipuleerd om het resultaat van verkiezingen te beïnvloeden. Desinformatie en nepnieuws zijn alom tegenwoordig en bovendien niet zo eenvoudig te ontmaskeren. Daarom lanceren VRT NWS, Mediawijs, Arteveldehogeschool en IMEC de EDUbox Nepnieuws. Die moet jongeren informeren over nepnieuws en geeft tips en tricks.
Uit onderzoek van Arteveldehogeschool (2018) bij Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar blijkt dat jongeren moeilijk nepnieuws herkennen. Amper 3% van de bevraagde jongeren slaagt erin zes nieuwsverhalen correct in te schatten, als echt of vals. Veelal vertrouwen ze op hun eigen persoonlijke logica, achtergrondkennis of intuïtie om de juistheid van een verhaal te beoordelen. En dat is nu net ook ‘gevaarlijk’. Iedereen heeft zijn eigen vooroordelen. Je gaat informatie dan ook interpreteren en kaderen zodat het aansluit bij jouw wereldbeeld.
Ook uit de laatste Digimeter (IMEC) blijkt dat Vlamingen wakker liggen van nepnieuws. “Over het algemeen erkennen Vlamingen de positieve aspecten van digitaal nieuws,” zegt minister van Media Sven Gatz. “Zo voelt een ruime meerderheid zich beter geïnformeerd dankzij het internet. Al zijn we niet blind voor de nadelen die ermee gepaard gaan. De negatieve impact van nepnieuws op onze maatschappij is bijvoorbeeld een breed gedeelde bekommernis.”
EDUboxDe EDUbox moet studenten uit het middelbaar onderwijs informeren over nepnieuws. Jongeren kruipen in de huid van een nepnieuwsdetectieve.  Stap voor stap, met behulp van fiches en opdrachten gekoppeld aan een digitaal luik op VRT.be, leren ze spelenderwijs nepnieuws te ontmaskeren.  Ze krijgen tips zoals check de datum, check de auteur, check de bron. Ook VRT-journalisten leggen in filmpjes uit hoe ze op de redactie informatie en beeldmateriaal controleren.
De EDUbox Nepnieuws bestaat uit 6 delen: een introductie, de basis met tips en tricks en een oefening, twee hoofdstukken die dieper ingaan op nepnieuws en extra inspiratie. Onder begeleiding van de leerkracht worden studenten gemotiveerd om te discussiëren over actuele onderwerpen, die aan bod komen in de EDUbox. De EDUbox Nepnieuws sluit aan bij tal van vakoverschrijdende eindtermen van het middelbaar onderwijs die gaan over kritisch denken, mediawijsheid, weerbaarheid en respect. De EDUbox is vanaf nu te bestellen via de website van Mediawijs. Er kunnen maximum 4 exemplaren per leerkracht besteld worden. Na de paasvakantie zal de box geleverd worden in de scholen.