Een klein gebaar van Lielens voor Bebat

Crea / News

LielensDe Belgen zijn wereldwijd koploper in het inzamelen van lege batterijen en samen met Bebat ook in het recycleren van de lege batterijen. Met een inzamelpercentage van 60,6% zijn we de beste van de klas. Betekent dat dan dat 39,4% van de batterijen niet wordt ingezameld? Gelukkig niet! (we vinden slechts 1 batterij terug per 100kg huisvuil). Een groot deel van deze batterijen is dus gewoon nog in gebruik, maar we zien ook dat een gemiddeld Belgisch gezin toch nog 13 ‘vergeten’ lege batterijen ergens in huis heeft liggen. Met andere woorden, zelfs als we de wereldkampioenen zijn, kunnen we het nog steeds beter doen!
Bebat, dat al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven schenkt, merkte dat de mensen wel wéten dat ze gebruikte batterijen moeten binnen brengen, maar dat ze er nog onvoldoende naar handelen. In zijn nieuwe communicatie-strategie focust Bebat bijgevolg op elementen die tot effectieve gedragsverandering aanzetten; niet louter meer informeren, maar ook enthousiasmeren, motiveren, faciliteren en ondersteunen.

In de nieuwe imago-campagne ligt de nadruk dan ook op het handelen. Goed handelen is heel eenvoudig; in ons dagelijks leven ondernemen we al allerlei kleine gebaren die de wereld een beetje mooier maken. Denk maar aan het openhouden van de deur, een jonge mama helpen met de buggy op de trap,... Het binnenbrengen van batterijen is ook zo’n klein gebaar. Het is een klein gebaar, maar met een groot effect op de natuur want al de ingezamelde batterijen geeft Bebat een nieuw leven. De nieuwe campagne, bedacht door Lielens, loopt op televisie, radio en online en is de start van een nieuwe communicatiestrategie waaruit nog andere communicatie-elementen zullen volgen.
Credits:
Agency: Lielens
Creatief directeur: Frédéric Pousset
Art director: Veerle Giuljam
Productiehuis: Caviar
Regisseur: Joris Rabijns
Producer: Werner De Coninck
Geluid: Sonhouse
Accounts: Laura De Vylder, Amandine Hellin & Sandra Wille
Klant: Bebat