Eindelijk goed nieuws

Vertaalde artikels

Nee, deze titel is niet ironisch en bevat geen humor met een dubbele bodem. De nieuwsmedia hebben mooie dagen in het verschiet. De barometer van 2013 voor de oplagen van de schrijvende pers mag dan wel rampzalig zijn, toch is het belangrijk een onderscheid in acht te nemen. We kunnen niet alle media over dezelfde kam scheren. Op de schaal van kleine landen zoals België is het onmogelijk geworden om de grote massa aan te spreken door de lezers algemene informatie aan te bieden die zomaar voor het grijpen ligt op het internet. De vergelijking houdt economisch geen stand. We stellen immers vast dat behalve de gespecialiseerde pers, van automagazines tot de economische pers, enkel de nieuwsmedia de dans ontspringen. Of het nu gaat over televisie, kranten of magazines, alle nieuwsmedia zien hun publiek toenemen. Ik heb het dan over mediamerken die inhoud met een toegevoegde waarde brengen. En dat hoeft niet te verbazen want de toekomst behoort toe aan wie de informatie van morgen creëert. Nieuws dat verrast, aanzet tot reflectie, leerzaam is, vermaakt ... Geen nieuws dat voor de zoveelste keer is herkauwd, maar nieuws dat herwerkt is en dus beter verkoopbaar.

Dankzij nieuwe diensten en de toegevoegde waarde, eigen aan de nieuwsmedia, zullen deze dragers titels de omringende malaise met glans. Uit een studie van Newsworks en Twitter blijkt dat 60% van de gebruikers van sociale netwerken minstens één krant volgt op diens site en dat 50% ook minstens één invloedrijke journalist volgt. En daar horen ook betalende formules bij. Het is allemaal een kwestie van doseren. Voor het eerst in 2014 zijn de indicatoren positief (lees het uitstekende dossier over nieuwsmedia in dit nummer). Geen enkele titel in dit segment gaat erop achteruit in aantal lezers. Uiteindelijk maakt het weinig uit dat de papieren versies minder lezers hebben, aangezien dat verlies online ruimschoots wordt gecompenseerd. Of neem het voorbeeld van Newsweek, dat na twee jaar afwezigheid opnieuw teruggrijpt naar zijn eerste dimensie. De terugkeer van het blad naar de krantenwinkel streelt net het ego van zijn chique lezerspubliek en zorgt voor een tastbare zichtbaarheid. Het draait allemaal om chemie, met als basisingrediënt een participatieve “lezer/bezoeker”.

Philippe Warzée
Adjunct-hoofdredacteur
Philippe.warzee@kluwer.be
@mediarescue