Emakina in 2019: meer omzet, minder winst

Communication / News

In 2019 bedroegen de geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van Emakina Group 96.618.148 EUR tegenover 92.389.601 EUR in 2018, wat een toename betekent van +4,6% (+4,2% bij constante perimeter). Dit komt vooral door een groei van de activiteiten buiten België met 5,4%. De buitenlandse inkomsten vertegenwoordigen 63% van de geconsolideerde inkomsten in 2019. De commerciële pijplijn en het expansiebeleid van de groep ondersteunen verder deze groei van activiteiten buiten België.

De geconsolideerde bedrijfswinst vóór afschrijvingen (EBITDA) bedraagt 5.881.414 EUR(5.820.909 EUR bij constante perimeter) in 2019 tegenover 6.107.455 EUR in 2018, een daling met 3,7% in absolute waarde (+4,7% bij constante perimeter). In verhouding tot de totale bedrijfsopbrengsten daalt de EBITDA van 6,6% naar 6,1% (6,0% bij constante perimeter) tussen 2018 en 2019. De verkoopprijzen en de personeelskosten bleven onder controle. Toch woog een complexer planningbeheer op het gemiddelde inzetniveau van de middelen, en zo ook op de prestaties in 2019 tegenover 2018. De winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen bedraagt 1.256.070 EUR in 2019, dit is een daling van 9,2% tegenover 2018. Dat is te verklaren door de operationele prestaties, alsook door de verhoging van de afschrijvingen en waardeverminderingen, gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger financieel resultaat, voornamelijk dankzij de verlaging van de afschrijvingskosten op goodwill. Die verlaging heeft te maken met de verlenging van de waardeverminderingsperiode van 8 naar 10 jaar, om zo een duur aan te houden die gebruikelijker is in de sector. De daling van het nettoresultaat (-71.265 EUR) voor het boekjaar 2019 tegenover 2018 (56.727 EUR) is te verklaren door de evolutie van de winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, door een significant uitzonderlijk niet-recurrent bedrijfsresultaat (-1.020.792 EUR) vooral omwille van het reorganisatieprogramma, wat gecompenseerd wordt door een belastingkrediet gerelateerd aan innoverende activiteiten. Die verminderde nettowinst blijft echter dicht bij nul, wat de groep toelaat het niveau van zijn eigen vermogen te behouden.

Enkele opvallende feiten in 2019:

In 2019 hebben een reeks nieuwe binnen- en buitenlandse klanten een bureau van Emakina Group als partner gekozen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Allergan, Al Tayer Group - Bloomingdales, Arcelik, Basic-Fit, Beko, Brussels Expo, Chalhoub Group, Courrèges, Fluxys, FrieslandCampina, Gulf Marketing Group, Heineken Blade, Honda, Majid Al Futtaim Fashion, Moteo, Nike, Nuskin, Olympique de Marseille, Sodexo, Stockmann, Suitsupply, Sunweb, TVH, UnifiedPost en VOO.b zette de groep zijn strategie verder voor de uitbreiding van zijn dienstenaanbod, onder meer in zijn activiteiten rond marketplace, influencer marketing en e-commerce. De keuze voor de beste technologiepartners in deze domeinen is cruciaal om de klanten optimaal te begeleiden bij hun digitale uitdagingen.

De groep gaat door met zijn expansiebeleid via externe activiteiten, in overeenstemming met de vastgelegde strategie. In oktober 2019, verwierf Emakina Group 100% van het kapitaal van Cloudworks Consulting DMCC (Dubai Multi Commodities Center), een innoverend Cloud Consulting-bedrijf met kantoren in Dubai en 27 experts, via zijn agentschap Emakina FZ‑LLC, gevestigd in Dubai. Emakina Group bevestigt hiermee zijn ambitie om een betrouwbare partner te zijn in het Midden-Oosten. Geografisch gezien stijgen de buitenlandse inkomsten in 2019 met meer dan 5,4%. Zij vertegenwoordigen 63% van het geconsolideerde bedrijfsresultaat in 2019. De commerciële pijplijn en het expansiebeleid van de groep (met o.a. de nieuwe kantoren in Dubai) zullen de volgende maanden dat groeiende gedeelte van de activiteiten buiten België ondersteunen.

In 2019 heeft Emakina Group zijn investeringen voor integratie en synergieën binnen zijn netwerk verdergezet. Dit gebeurde in het bijzonder in Nederland en Frankrijk, waar het nieuwe gecentraliseerde projectbeheerplatform gecombineerd met de nieuwe versie van het ERP-systeem met succes in gebruik werd genomen. De implementatie van die platformen bij de belangrijkste operationele entiteiten van de groep is voorzien in de volgende twee boekjaren. Ten slotte hebben de teams van Emakina grote inspanningen geleverd om hun processen in overeenstemming te brengen met de nieuwe AVG-regels, de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Talentenbeheer blijft een belangrijk element voor het succes van de groep. Met meer dan 1.000 medewerkers blijft het voor het management van Emakina de hoogste prioriteit om de beste krachten aan te trekken en hen te begeleiden in de uitbouw van hun loopbaan. Daarbij bewaakt de groep het delicate evenwicht tussen de door de klanten gewenste vaardigheden, de technologische evolutie en de noodzakelijke beheersing van de kosten. 

Tot slot: de commerciële partnerschappen van Emakina Group blijven de klanten het voordeel bieden van een ruime geografische dekking én sterke lokale knowhow.  Het betreft: Air (België), Asiance (Zuid-Korea, Japan), Bubblegum (Spanje), Domino (Italië), Metia (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Singapore) en SinnerSchrader (Duitsland).