Empack en Packaging Innovations verhuizen naar Nekkerhal

Agenda / News

packaginginnovations2
Na intensief overleg met de autoriteiten in Brussel en de exposanten, heeft beursorganisator Easyfairs besloten de verpakkingevents Empack en Packaging Innovations te verplaatsen naar de Nekkerhal te Mechelen op dinsdag 1 en woensdag 2 december a.s. De reden? Het dreigingsniveau 4 in het Brussels Gewest. Volgens Easyfairs is het veiliger om de evenementen naar Mechelen te verhuizen. De veiligheid van de bezoekers en exposanten is voor Easyfairs van de hoogste prioriteit. Zelfs al zou het hoogste dreigingsniveau worden opgeheven verwacht de organisatie dat door de verplaatsing naar Mechelen zowel bezoekers als exposanten zich veiliger zullen voelen.
De Nekkerhal in Mechelen ligt buiten het Brussels Gewest en valt niet onder het gebied waar het verhoogde dreigingsniveau van kracht is. De Nekkerhal heeft onlangs een facelift ondergaan en heeft alle voorzieningen om Empack en Packaging Innovations te kunnen faciliteren, aldus Easyfairs. Alle toegangstickets voor Brussel gelden onverminderd voor Mechelen. Organisator Easyfairs doet een oproep aan de bezoekers om, in het belang van de verpakkingsindustrie, hun bezoek aan deze events te laten doorgaan.