Er blaast een nieuwe wind door de Facebookposts

facebook algo

Native / News

Het algoritme dat de zichtbaarheid van Facebookposts bepaalt, werd zopas bijgestuurd met het oog op een hogere kwaliteit voor de gebruikers.

facebook-news-feed-edgerank-algorithm

Een magische formule?

Het algoritme van eender welke zoekmachine bevat een hele reeks wiskundige bewerkingen (meer dan 1000 voor het algoritme van internetgigant Facebook) die alle verschenen of geïndexeerde posts rangschikken. Dat is wat professionals in de socialmediamarketing ‘reach’ noemen.

Verscheidene factoren zijn bepalend voor die rangschikking: het moment waarop de content verschijnt, het type content (video, statusupdate, link enz.), de populariteit van voorgaande posts enz.

Een bijkomende factor

Op basis van een grootschalige enquête bij Facebookgebruikers – het Feed Quality Program – werd het algoritme van het populairste sociale netwerk bijgewerkt.

Aan de hand van de enquête werden zo veel mogelijk gegevens over de Facebookgebruikers verzameld en geanalyseerd om een beter zicht te krijgen op hun voorkeuren. Uit de resultaten blijkt dat de tijd die gebruikers op de bestemmingspagina doorbrengen een heuse indicator is voor de kwaliteit van de gedeelde content.

Concreet betekent dit dat bestemmingspagina’s waar bezoekers langdurig op vertoeven, vaker te zien zullen zijn op Facebook en een hogere rangschikking zullen krijgen dan andere content.

Er wordt echter wel op toegezien dat al te lange artikels niet steevast een hogere rangschikking krijgen. Het algoritme houdt er bovendien rekening mee dat bepaalde websites meteen na het openen opnieuw gesloten worden. Die sites horen bijgevolg niet thuis in het nieuwsoverzicht.

Meer variatie in het nieuwsoverzicht

De recente enquête leerde Facebook ook dat de meeste gebruikers artikels van uiteenlopende bronnen willen raadplegen. Bijgevolg beperkt het rangschikkingsalgoritme de zichtbaarheid van posts afkomstig van eenzelfde bron in eenzelfde nieuwsoverzicht.

Wat is de verwachte impact?

Op het vlak van kwaliteit zal de tijd moeten uitwijzen of artikels met een hogere rangschikking maar met weinig interactie uiteindelijk meer in de kijker worden geplaatst, naargelang hun meerwaarde voor de gebruikers.

---