Europeanen sluiten nieuwe betaalmethodes in de armen

News / Research

Visa

Volgens de Digital Payments Study 2016 van Visa is in Europa het aantal consumenten dat regelmatig gebruikmaakt van een mobiel apparaat – een smartphone, tablet of wearable – om betalingen te verrichten het voorbije jaar verdrievoudigd. 54% van de ondervraagde consumenten geeft toe regelmatig een mobiel apparaat te gebruiken om betalingen te verrichten voor de aankoop van uiteenlopende producten en diensten. In hetzelfde onderzoek vorig jaar was dat slechts 18% van de respondenten.

Meer dan 36.000 online consumenten in negentien Europese landen namen deel aan het onderzoek. Het gebruik van digitale betalingen is in de afgelopen twaalf maanden explosief gestegen, zo blijkt uit de cijfers. Een jaar geleden gaf 38% van de respondenten aan nog nooit betalingen met een mobiel apparaat te hebben gedaan en dat ook niet van plan te zijn. Vandaag is dat aantal gedaald tot 12%. 

In de top tien landen waar mobiele betalingen het vaakst voorkomen zijn duidelijk twee categorieën. De eerste is die van de opkomende markten zoals Turkije en Roemenië. Zij laten de traditionele betaalmethodes links liggen en stappen sneller over op nieuwe technologieën. De tweede is de groep van al ontwikkelde markten, met name de Scandinavische landen. Zij zetten, elk in hun eigen tempo, de stap naar nieuwe technologieën.

In België zijn bijna twee derde (65%) van de ondervraagden mobiele betalers. 81% van die groep gebruikt zijn apparaat om online of via een app te bankieren of zijn saldo te raadplegen. De meerderheid gebruikt het ook om rekeningen te betalen (59%) of om geld over te maken naar familie en vrienden (55%).

Interessant om te weten: mobiele betalers halen hun mobiele apparaat even makkelijk boven voor duurdere aankopen als voor alledaagse inkopen. In België koopt 40% waardevolle producten zoals een reis, meubels en elektronica, en 45% kaartjes voor de bus of trein.

Digital Payments Study 2016

Het onderzoek toont ook aan dat mobiel bankieren toeneemt in alle leeftijdsgroepen. Voor het eerst maakt meer dan de helft van de Europese respondenten in alle leeftijdsgroepen gebruik van mobiel bankieren. De millennials zijn het actiefst, maar ook de andere leeftijdsgroepen blijven niet achter. Het grootste groeipercentage (33%) zien we in de groep van 55-64 jaar. Bij de millennials (18-34 jaar) ligt het groeipercentage op 24%. In België gebruikt meer dan de helft (56%) van de 55- tot 64-jarigen momenteel een mobiel apparaat voor banktransacties.

Overal in Europa stijgt het aantal respondenten dat aangeeft gebruik te maken van mobiel bankieren. Het is voor veel mensen ook een manier om de controle te houden over hun uitgaven en financiën: twee vijfde (41%) geeft aan regelmatig online of via een app zijn saldo te controleren.

Digital Payments Study 2016

Digitaal en contactloos betalen zitten beiden in de lift. Uit het onderzoek blijkt dat contactloze betalingen intussen de norm zijn in alle leeftijdsgroepen. In België maakten vier op tien ondervraagden (40%) het voorbije jaar gebruik van een contactloze kaart. In 2015, het jaar dat de technologie werd gelanceerd, was dat nog 0%.

Over heel Europa stellen we vast dat mensen die contactloos betalen meer openstaan voor nieuwere betaalmethodes dan mensen die dat niet doen. Uit het onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen contactloos betalen en nieuwe betaalmethodes: contactloze gebruikers zijn doorgaans sneller geneigd om hun mobiele apparaat te gebruiken om te betalen in een handelszaak (52% contactloze gebruikers tegen 32% niet-contactloze gebruikers), te shoppen via de app van de handelaar (49% tegen 31%) of te betalen voor een maaltijd (50% tegen 30%).