Europese Commissie lanceert campagne om genderstereotypes tegen te gaan

Communication / News

Om de huidige clichés en vooroordelen te doorbreken en de discussie over genderstereotypes meer te laten leven, lanceert de Europese Commissie een EU-brede sociale media-campagne. Die loopt sinds 3 juli 2023 onder de hashtag #EndGenderStereotypes en heeft als doel om meer awareness te scheppen rond de schadelijke gevolgen van genderstereotypes voor zowel vrouwen als mannen, en het feit dat die bepaalde keuzes en kansen serieus kunnen beïnvloeden. Met de campagne wil de Europese Commissie gendergelijkheid bevorderen en een meer inclusieve en vrije samenleving creëren voor iedereen. Via de campagnebeelden moedigen ze iedereen aan om na te denken over de vraag of de afgebeelde situaties gewoon, ongewoon of verrassend zijn.

De campagne gaat uit van de Europese Commissie, Charly PR doet de uitvoering ervan (PR + social). Deze campagne maakt deel uit van de implementatie van de strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 van de Europese Commissie. De strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 heeft als doel een Unie te creëren waarin vrouwen en mannen, in al hun diversiteit, de door hen gekozen paden in het leven kunnen bewandelen, vrij van gendergerelateerd geweld en stereotypes. Bovendien wil de strategie iedereen gelijke kansen bieden om zich te ontplooien en deel te nemen aan leidinggevende functies in de Europese samenleving.

Helena Dalli, Eurocommissaris voor Gelijkheid: "Genderstereotypes komen nog steeds veel voor in de Europese samenlevingen. Ze zijn niet alleen een kwestie van persoonlijke mening, maar hebben gevolgen voor vrouwen en mannen. Verwachtingen over wat een meisje wel of niet zou moeten studeren, wat voor soort baan een man zou moeten aannemen of welke rollen geschikt zijn voor vrouwen in het privé- en openbare leven kunnen negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt en voor de samenleving in het algemeen, en leiden tot hardnekkige economische ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Die stereotypes moeten daarom worden bestreden omdat ze persoonlijke keuzes en vrijheden beperken. Ik voorzie dat onze campagne zal aanzetten tot nadenken en gedragspatronen zal helpen verbeteren. Ondertussen nodig ik alle Europeanen uit om zich aan te sluiten bij onze inspanningen om genderstereotypes in de hele Unie uit te bannen."