Event Confederation opgelucht over heropening sector

Communication / News

Vanaf 1 september (en vanaf 1 oktober voor de Brusselse regio) mag men met 200 personen indoor en 400 personen outdoor samenkomen. Ook het sluitingsuur van de horeca vervalt. Daarnaast kunnen event organisatoren en hun klanten ervoor kiezen om vanaf 1 september het CST te gebruiken; waardoor afstand houden en mondmaskers niet verplicht zijn. Vanaf 1 oktober worden de capaciteiten opgetrokken naar 500 (indoor) en 750 (outdoor) en daarnaast is dansen ook toegestaan op events en in discotheken. “Dit is het nieuws wat de sector nodig had! Wij roepen de overheden op om maximaal evenementen toe te staan. Vele events uit 2020 dienen nog ingehaald te worden,," reageert Bruno Schaubroeck van de Event Confederation.

Na 18 maanden lock-down zal de sector zich terug – trager dan men nu denkt – in gang trekken, beginnend met een gigantische inhaaloperatie van uitgestelde events, de sector schat in dat er meer dan 1.000.000 tickets voor events nog ongebruikt klaarliggen. De sector van de privéfeesten (huwelijken en dergelijke meer) is bijzonder opgetogen over de mogelijkheid om vanaf 1 september terug aan de slag te kunnen, met dansfeest en zonder CST. Hierdoor zullen er in september al veel trouwfeesten kunnen worden ingehaald. De eventconfederatie dankt nadrukkelijk de verschillende federale en regionale overheden en hun kabinetten, de leden van het GEMS en het Coronacommissariaat voor alle hulp en overleg tijdens deze moeilijke maanden. Maar, ze zegt men er: "Wij blijven echter nog steeds bezorgd dat de heropening nog steeds voor ernstige financiële problemen zal zorgen voor de brede sector en vragen de overheden om bepaalde steunmaatregelen, zoals technische werkloosheid en financiële steun te laten doorlopen tot het laatste bedrijf in onze sector economisch rendabel is kunnen heropstarten. Men moet er mee rekening houden dat we gemiddeld een drie maanden periode hebben tussen aanvraag en realisatie van een evenement en deze periode moet nog veilig overbrugd kunnen worden."