Eventsector haalt opgelucht adem

Communication / News

De sector is blij met het gecontroleerd openen van het publiek leven, zo meldt Bruno Schaubroeck, spokesperson van de Alliance Belgian Event Federations: "Na 6mnd van volledige sluiting krijgen de bedrijven in de markt van de ‘privéfeesten’ (communie - trouwfeest - verjaardag ) voor het eerst een reddingsboei toegegooid. Deze privéfeesten mogen doorgaan mits het strikt gebruik van het horecaprotocol, en mits het door een professional georganiseerd wordt. De eventsector dankt de Nationale Veiligheidsraad voor het getoonde vertrouwen in de professionals van de eventsector. Het is aan ons om dit vertrouwen niet te schaden en wij roepen bij deze iedereen op om het protocol strikt te volgen. De bestaande regelgeving voor alle andere types events blijft behouden op 200 personen indoor en 400 personen outdoor én lokale uitzonderingen blijven mogelijk mits toestemming via de burgemeesters en het CERM model. Wij roepen de burgemeesters op tot constructief overleg met de uitbaters en organisatoren. Events zijn belangrijk voor het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie."

Voor beurzen – die reeds sinds 1 september toegestaan zijn - blijft de regel van 1 bezoeker per 10m2 van toepassing. De sector blijft aandringen op het vertrouwen in professionele organisatoren en een veilige verhoging van de capaciteiten in functie van de locaties: "We onderschrijven de piste naar stabiliteit en voorspelbaarheid. Dat is voor onze sector van levensbelang. Herstellen is echter echt nog niet aan de orde. Financiële steun is en blijft een absolute noodzaak. Daarvoor zijn de beperkingen nog veel te groot, beperkingen die verdedigbaar zijn in het huidige kader. Wij blijven beschikbaar voor constructief en structureel overleg met de experten van de kabinetten."

De eventsector roepenroept tot slot op om de zes gouden regels strikt na te leven...