Facebook herdefinieert cost per click

Facebook cpc

Media / News

Facebook cpc
Facebook beschikt over diverse advertentieformats gebaseerd op 'visibility' en 'engagement', maar laat net als concurrent Google ook links, apps of websites promoten. De facturatie hanteert CPC (cost per click) of CPM (cost per mille). De meeste gebruikers verkiezen de CPC, omdat die toelaat heel duidelijk doelen te stellen en tezelfdertijd de kosten in toom te houden. Maar Facebook beschouwde elke actie op een post als een klik, waarbij elke keer de kassa rinkelde. Dus bij elke "like", "comment", "share", "read more" enzovoort. Dat stemt niet altijd overeen met wat de gebruikers als interactie zien en Facebook kreeg daar veel vragen over. Facebook heeft de definitie van (gefactureerde) klik nu herzien. Dat zijn voortaan:
- kliks naar een website;
- kliks naar een call-to-action die naar een website leidt;
- kliks om een app te installeren;
- kliks op « canvas »-apps (native apps, geïntegreerd in Facebook) en
- kliks op een video buiten de Facebook-omgeving (zoals een video op YouTube; klik op videos binnen Facebook wordt als 'engagement' beschouwd).
Een meer correcte facturering dus, en in lijn met de performance, want een storm van likes en comments leidt zelden tot iets. Deze nieuwe manier van factureren is al via verschillende platformen beschikbaar.
Bronnen: Facebook for Business en blogdumoderateur.com