Febelmar gaat breder

Vertaalde artikels

Marktonderzoek / Febelmar vernieuwt zijn structuur en opent zich voor alle belanghebbenden

Met een nieuwe structuur, een nieuwe algemeen directeur en de openstelling voor lidmaatschap van alle aanbieders en opdrachtgevers, wil Febelmar een ruime koepel worden die marktonderzoek stimuleert.

Patrick Coucke (Febelmar, links op de foto): "Door onze vereniging voor andere partijen en opdrachtgevers open te zetten, maken we hem ook transparant. Dat is wat de markt van ons verlangt."
Johan Schockaert (Febelmar): "Bedrijven en overheden kunnen niet zonder informatie om beslissingen te nemen."

Febelmar - de Belgische Federatie van Marktonderzoeksbureaus die in 1980 werd opgericht - is onder voorzitterschap van voorzitter Johan Schockaert (Significant GfK) het afgelopen jaar flink geëvolueerd. In plaats van een vakvereniging voor marktonderzoeksbureau wordt het meer en meer de koepel van marktonderzoek in België. “We willen ons profileren als een vereniging van marktonderzoekers die de brug trachten te slaan tussen consumenten en marketeers,” legt Johan Schockaert uit.
Vanaf dit jaar is openheid het nieuwe Leitmotiv van de vereniging. “Het is een zoeken naar openingen zowel binnen als buiten de sector van de marktonderzoeksbureaus,” verklaart Johan Schockaert. "In het verleden is de vereniging te veel een vrij gesloten federatie van de grote marktonderzoeksbureaus geweest. Er waren onvoldoende openingen naar nieuwe spelers, niet-traditionele aanbieders en nieuwe informatieleveranciers. Daarenboven moeten we ook meer openheid creëren naar zowel de respondenten (de consumenten), onze ‘grondstof’, als naar onze opdrachtgevers, de research buyers, of die nu in de profit-sector, de overheid of de non-profit sector werken.”

De wereld van marktonderzoek is de laatste jaren sterk veranderd en de vereniging kan niet anders dan volgen. Vandaar ook de behoefte om zich als Febelmar op verschillende gebieden aan de marktomstandigheden aan te passen. Momenteel telt de vereniging 35 leden - een verdubbeling vergeleken met een vijftal jaar geleden - met jaaromzetten die gaan van 300.000 euro tot 30 miljoen euro. De grote droom van Schockaert is te komen tot een koepelvereniging waarin ook de opdrachtgevers zijn opgenomen. Met andere woorden: een federatie van gebruikers en aanbieders van marktonderzoek die onder dezelfde koepel met elkaar in dialoog kunnen gaan. “Bedrijven en overheden kunnen niet zonder informatie om beslissingen te nemen," meent Schockaert. "Ze hebben marktonderzoek nodig. Er zijn dus geen tegengestelde belangen tussen gebruikers en aanbieders. Integendeel, het is een win-win situatie.”

Nieuwe structuur
Tegen die achtergrond heeft Febelmar zijn structuur aangepast en sinds begin 2012 Patrick Coucke tot general manager aangesteld. Die functie is nieuw bij Febelmar en past in de verbreding van de vereniging en in een verdere openheid naar de markt. Coucke is gepokt en gezameld in de onderzoeks- en marketingwereld.
Bovendien werden er werkgroepen opgezet om met de leden bepaalde onderwerpen aan te pakken. Daarbij is het de bedoeling om niet alleen de directie van de bedrijven/leden bij de federatie betrekken, maar ook alle medewerkers van die bedrijven zodat er sprake kan zijn van een ‘sectorgevoel’. Cijfers van Febelmar wijzen uit dat er meer dan duizend mensen fulltime werkzaam zijn in marktonderzoek. Het opzetten van werkgroepen moet de betrokkenheid van de leden verhogen. "Een vereniging is maar zo sterk als zijn leden," zegt Patrick Coucke. “We moeten ook rekening houden met wat er bij hen leeft.”

Febelmar heeft nu een aantal doelen opgesteld waar de task forces invulling aan moeten geven:
- Het creëren van een sectorgevoel.
- Het garanderen van kwaliteit van marktonderzoek.
- Kennisoverdracht (onder meer via een eigen congres).
- Het promoten van de sector en de belangenverdediging van de sector.

"Belangrijk is dat bij de invulling van die doelen steeds de belangen van alle stakeholders bewaakt worden," besluit Patrick Coucke. "Dus zowel die van de consumenten als van de interviewers tot die van de opdrachtgevers en de overheid. Iedereen heeft er baat bij dat onderzoek zo professioneel en accuraat mogelijk gebeurt. Door onze vereniging voor andere partijen en opdrachtgevers open te zetten, maken we hem ook transparant. Dat is wat de markt van ons verlangt."

Terug naar de roots voor Patrick Coucke

Patrick Coucke (48) is gepokt en gezameld in de onderzoeks- en marketingwereld. Tijdens zijn studie psychologie aan de KU Leuven liep hij stages bij Cegos Makrotest en bij reclamebureau Accent. Na zijn afstuderen kon hij direct starten bij Accent als marketing assistent. Vanuit die positie bleef hij voor zijn klanten nauw betrokken bij marktonderzoek. Coucke was tot in 2003 actief in de sector van de reclamebureaus en stapte in 2004 over naar Syntra Brussel, waar hij directeur-afgevaardigd bestuurder werd. Daar deed hij ervaringen op met opleidingen en met het werken in en voor een non-profit organisatie. Die ervaring komt hem nu ook van pas bij Febelmar dat eveneens een non-profit organisatie is. Patrick Coucke is ook actief als docent aan de Arteveldehogeschool in Gent en Sint-Lukas Hogeschool Brussel. Daarnaast is hij associate lecturer bij OU Business School.
Voor Coucke betekent zijn stap naar Febelmar ook een terugkeer naar zijn roots. Patrick Coucke: “Mijn eerste professionele stappen zijn immers gezet in de marktonderzoekswereld," zegt hij. "De uitdaging van de job bij Febelmar is het in de praktijk omzetten van een duidelijke strategie die door de leden van de federatie op basis van onderzoek is uitgetekend. In deze job kan ik mijn ervaring in marketing en in general management in een non-profit organisatie combineren.”