Fernand Huts bouwt KBC-Boerentoren om tot cultuurtoren

Communication / News

KBC heeft het aanbestedingsproces voor de integrale sanering, renovatie en herontwikkeling van de iconische KBC-Toren in Antwerpen afgerond. De nieuwe eigenaar wordt de Katoen Natie Groep. De professionele vastgoedontwikkelaar ION zal optreden als projectmanager voor de Katoen Natie Groep. KBC hoopt nog voor het einde van het jaar een definitieve verkoopovereenkomst te kunnen sluiten zodat de werken van start kunnen gaan in de loop van het voorjaar van 2021. KBC wacht eveneens nog op een goedkeuring door de stad Antwerpen voor de overdracht van de historische concessies verbonden aan het gebouw.

Fernand Huts en zijn Katoen Natie Groep willen de toren omvormen tot een cultuurtoren aangevuld met een mix van retail, horeca, kantoren en bewoning. Met zijn ruimtes voor tijdelijke en langdurige tentoonstellingen, kunstdepots, restauratieatelier, beeldentuin, filmzaal, auditorium, panoramazalen, boekhandel et cetera moet de toren een plaats krijgen tussen de andere grote erfgoed- en cultuurinstellingen van ’t Stad. De ‘cultuurtoren’ verbreedt bovendien de aantrekkelijkheid van de Scheldestad als cultuurstad.

Voorafgaand aan deze herontwikkeling, zal ION een grondige en kwaliteitsvolle sanering laten doorvoeren door het consortium van gespecialiseerde firma’s, de Tijdelijke Maatschap Asbest Partners België BV (APB), Libreco NV, Monument Renovatie Technieken NV (MRT) en Monument Vandekerckhove NV uit Ingelmunster, dat door KBC zelf werd aangesteld voor de uitvoering van de afbraak-, asbestsanerings- en stabiliteitswerken aan de KBC-Toren. Johan Thijs, CEO KBC Groep verduidelijkt de beslissing: “Ik wil beginnen met een welgemeend woord van dank uit te drukken aan het Antwerpse stadsbestuur, de Stadsdienst, in het bijzonder de Stadsbouwmeester, zijn medewerkers en de dienst Monumentenzorg. Ook het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed wens ik van harte te bedanken voor de uitstekende samenwerking. Doorheen het hele proces hebben we kunnen rekenen op hun constructieve houding en hun bereidheid om met een open geest mee na te denken over de herbestemming van het iconische pand in een belangrijk stadsdeel van Antwerpen. Het hoeft niet te verbazen dat we gekozen hebben voor de combinatie Katoen Natie Groep - ION die de KBC-toren in de toekomst willen omvormen tot een cultuurtoren. KBC zet zich al jarenlang in voor kunst en erfgoed, met o.a. het gekende Snijders & Rockoxhuis in Antwerpen. We zijn ervan overtuigd dat de prachtige cultuurhistorische en toekomstgerichte oplossing die we voor de KBC-Toren gekozen hebben, niet alleen onze liefde voor cultuur onderstreept maar voor alle partijen - KBC, de Katoen Natie Groep, ION, de Antwerpenaren en bij uitbreiding de hele gemeenschap - een win-win situatie is.” 

Fernand Huts, voorzitter en CEO van de groep Katoen Natie legt uit waarom dit project hem zo na aan het hart ligt: “Als geboren Antwerpenaar, opgegroeid in de Seefhoek en geschoold in het Sint-Jan Berchmanscollege aan de Meir, heb ik een grote verbondenheid met  ’t Stad en haar iconen. Het geeft mij een intense voldoening om als Seefhoekenaar een bedrijf – Katoen Natie – uit te bouwen dat de Boerentoren een nieuwe dynamiek kan geven met een cultureleonderbouwing.  Het project vormt een enorme uitdaging. Maar juist deze ‘challenge’ zet me ertoe aan om al mijn ervaring en talenten, alsook deze van mijn familie en bedrijf, in te zetten om met de Boerentoren geschiedenis te schrijven. De Boerentoren krijgt een plaats tussen de andere grote erfgoed- en cultuurinstellingen van ’t Stad. De ‘cultuurtoren’ verbreedt de aantrekkelijkheid van de Scheldestad als heuse cultuurstad. De Boerentoren wordt een geschenk aan de Antwerpenaren, de Vlamingen, de internationale bezoekers. Het wordt hun toren en we streven ernaar om een zo groot mogelijk deel van de toren voor het publiek open te stellen. Zodat ze een bezoek kunnen brengen aan tal van tentoonstellingsruimtes met tijdelijke en langdurige expo’s, aan de kunstdepots, aan het restauratieatelier, aan de film- en panoramazalen, aan de beeldentuin, de diverse horecagelegenheden, het auditorium en de congresruimtes, de boekhandel en andere shops, de markten en de binnenpleinen. Dankzij zijn toegankelijkheid en nieuwe functies wordt hij voortaan een echt en wezenlijk onderdeel van de stedelijke samenleving en een toren waar iedereen trots kan op zijn.” 

Hoe zal de toren er in de toekomst uitzien ? 

Cultuur zal het kloppend hart van de toren worden, gecombineerd met toekomstgerichte retail op het gelijkvloers en de eerste verdieping (langs de Schoenmarkt, Meirbrug en Eiermarkt). Bezoekers zullen doorheen het gebouw kunnen wandelen. Er komt ook een mix van food & leisure als bron van beleving, terwijl in het smalle gedeelte van de toren (vanaf de 11de tot de 23ste verdieping) als vanouds appartementen voorzien worden. Als kers op de taart komt er ook een observatorium en panoramazaal verspreid over de bovenste drie verdiepingen (24ste, 25ste en 26ste verdieping) die integraal onderdeel uitmaken van de culturele werking en publiek toegankelijk worden zodat iedereen ten volle kan genieten van het uitzonderlijke 360°-uitzicht. Opvallend: het KBC-logo blijft op de toren zichtbaar en op de gelijkvloerse verdieping zal KBC ook in de toekomst haar klanten blijven verwelkomen in een KBC-bankkantoor.