Friendship doet de longen piepen om aandacht voor COPD

Crea / News

Brussel Centraal werd onlangs wakker met een aanhoudend gepiep in de stationshal. Voor World COPD Day op 10 november installeerde de Belgische Respiratory Society samen met haar partners een interactieve installatie. De initiatiefnemers BeRS, COPD vzw en BPCO asbl richtten zich daarmee tot beleidsmakers en het brede publiek met hun vraag voor meer aandacht voor de ziekte en maatregelen die COPD-patiënten de kans geven op een zo kwalitatief mogelijk leven. Ook apothekersverenigingen APB en VAN en huisartsenverenigingen Domus Medica en SSMG zetten mee hun schouders onder dit initiatief.

COPD is een chronische longziekte waar duizenden Belgen aan lijden zonder het zelf te beseffen. Het is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease, of Chronische Obstructieve Long Ziekte. Achter deze vier letters houdt zich een ernstige, miskende en ongeneeslijke luchtwegziekte schuil. Deze chronische ziekte wordt veroorzaakt door vernauwende luchtwegen en de aftakeling van de longblaasjes waardoor de ademcapaciteit van patiënten geleidelijk afneemt en men ademhalingsproblemen ontwikkelt. COPD treft vandaag naar schatting 800.000 mensen in België, waarvan in 2018 4.590 onder hen zijn overleden aan COPD.

Bewustwording en preventie

Met een reusachtige piepende longinstallatie en de aanwezigheid van patiënten en artsen vroegen de initiatiefnemers in eerste plaats aandacht voor de aandoening en voorbijgangers en beleidsmakers bewust maken van de vele risico’s voor mens en maatschappij. ‘Piepende longen naar aandacht’, met deze eenvoudige boodschap wilden de initiatiefnemers iedereen bewust maken van de mogelijke risico’s. Achter schijnbaar onschuldige symptomen zoals piepende longen of kortademigheid kan namelijk een ernstige ziekte schuilgaan.

"Ziektes zijn een moeilijk onderwerp. Om mensen ervoor te waarschuwen en aandacht voor te vragen is niet leuk. Niemand wordt graag met ziekte geconfronteerd. Juist daarom kozen we voor een speelse guerrilla installatie in het station, die op een toegankelijke en verrassende manier de aandacht trekt, om een serieus onderwerp aan te kunnen kaarten," vertelt Phil Blondé, founder en creative director van Friendship, het reclamebureau achter deze campagne.

Vroegdetectie en behandeling

Naast het vergroten van het algemene bewustzijn over COPD willen de initiatiefnemers de aandacht vestigen op het grote belang van preventie en het vroegtijdig vaststellen van de diagnose. Een vroegtijdige diagnose die meteen wordt gevolgd door de opstart van een integrale behandeling zijn cruciaal voor de patiënt met het oog op het maximaliseren van een kwalitatief leven en het vergroten van de overlevingskansen.

De initiatiefnemers pleiten alvast voor meer aandacht voor de ziekte COPD, waar vroegdetectie met behulp van een eenvoudige ademhalingstest met een spirometriemeter een belangrijk onderdeel is om op die manier zo snel mogelijk een behandeling op te starten. Wanneer vandaag een diagnose COPD gesteld wordt, is de patiënt vaak al tot 60% van zijn longinhoud kwijt. Daarnaast wijzen ze op het belang van een goede begeleiding en behandeling van de ziekte en de rol die verschillende actoren hierin kunnen opnemen. Zo kan een begeleidingsgesprek bij de apotheek over het goed gebruik van geneesmiddelen bijdragen tot een correcte inname en een verhoging van de therapietrouw. Revalidatie-en zorgprogramma’s zijn eveneens essentiële onderdelen in de begeleiding en opvolging van de patiënten en hun omgeving.