Geen bier meer voor Sinterklaas?

Communication / News

Flesje Alken-MaesVolgens een klager was er een sprake van verbaal geweld in een radiospot van Zelfbouwmarkt. De Jury voor Eerlijke Praktijken (JEP) zag echter geen probleem, gezien het humoristische karakter van de spot. En met een activiteit van het Huis der Rechten werd het Alcoholconvenant niet overtreden, nog steeds volgens de JEP. De Jury zag daarentegen wel een probleem opduiken bij Facebook-acties van Alken-Maes. Sommige konden door de beugel (al ontbrak de educatieve slogan “Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand”, wat moet worden aangepast), andere niet (zoals een oudere post rond Sinterklaas, die populair is onder jongeren). Het ging met name om de post “Dank u, Sinterklaasje. #MaakMeerMee” op de Facebookpagina van de adverteerder, met de foto van een schoen voor een haard met daarop een bak Maes en daarnaast drie mandarijnen. De Jury is van mening dat deze post gebruik maakt van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar personages die in het bijzonder populair of in de mode zijn bij minderjarigen alsook van tekeningen of marketingtechnieken waarin beelden of beweringen voorkomen die in hoofdzaak behoren tot de cultuur van de minderjarigen, wat strijdig is met artikel 4.5 van het Convenant. De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om de post in kwestie te verwijderen...

btw-weg ermee-MediamarktEn ook Media Markt werd op de vingers getikt. In dit geval ging het om de actie 21% BTW? Weg ermee! op radio en televisie en op het internet.   De Jury is van mening dat de campagne wel degelijk de indruk wekt dat bij de adverteerder vrij van BTW kan worden gekocht – indruk die nog versterkt wordt door de negatieve beeldvorming rond het betrokken concept in de campagneslogan en de televisiespots. Zij is derhalve van oordeel dat de campagne, door aldus in hoofde van de gemiddelde consument een verkeerde indruk te kunnen wekken omtrent het al dan niet verschuldigd zijn van BTW binnen het raam van deze actie, het niet betalen van nochtans verschuldigde belastingen, of minstens de mogelijkheid daartoe, banaliseert als een normale gang van zaken en in die zin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder. Er is, in tegenstelling tot wat een klager vond, geen misleidend karakter voor wat het feitelijke percentage van de korting en de deelnemende producten betreft.

Zoals altijd is nog verzet tegen deze beslissingen mogelijk.