Geen business op een dode planeet...

Crea / News

matt-broch-547279-unsplash

“There is no business to be done on a dead planet,” zegt David Bower. En wat als duurzaam beleggen de oplossing zou zijn voor de toekomst van onze planeet? Dit is de vraag die door CBC en reclamebureau Tramway 21 naar voren wordt geschoven in de campagne ’Respect Invest’.
«Tijdens onze strategische denkoefening werden we er ons van bewust dat 85% van de bevolking zich al sedert enkele jaren duurzamer gaat gedragen, zowel op het gebied van energieverbruik als voor de omgang met afval. We wilden het grote publiek met deze realiteit confronteren: als u in uw dagelijkse leven duurzaam handelt, waarom dan niet ook voor uw beleggingen? Zo ontstond de campagne,» verklaart François Daubresse, partner van Tramway21.
«Strategisch gezien houdt het idee steek, » verduidelijkt Sandra Circhirillo, marketing- en communicatieverantwoordelijke van CBC. «De baten
van duurzame beleggingen kunnen dubbel zijn. Deze beleggingen komen enerzijds tegemoet aan de financiële doelstellingen van de belegger en anderzijds aan zijn bekommernissen op het gebied van milieu, sociale thema’s en goed beheer. Ze verzoenen met andere woorden het financiële rendement met het sociale rendement. CBC, en bij uitbreiding de hele KBC-groep, heeft immers een maatschappelijke rol te vervullen.»


De campagne ‘Respect Invest’, die het vooral over beleggingen heeft, loopt hoofdzakelijk op de radio en op het internet, maar tevens in de verkooppunten en via een «vision film» voor de minder betrokkenen. Ontdek ze op cbc.be/respectinvest. Deze campagne, die voortbouwt op deze redenering, schuift dit soort beleggingen naar voren, ook al blijft het mogelijk te beleggen in meer klassieke fondsen die echter zijn onderworpen aan zeer strenge uitsluitingsregels.