Wat vinden we belangrijk in een auto?

Marketing / News / Research

Latest-vehicle-technology_Web_RGB_GfK-Infographic-2

GfK heeft resultaten vrijgegeven die weergeven welke voertuigkenmerken, te kiezen uit een gegeven lijst, door mensen gezien worden als ‘zeer belangrijk’ bij een voertuig. Kenmerken zoals veiligheid bij een ongeval, betrouwbaarheid, brandstofverbruik en lage onderhoudskosten staan natuurlijk bovenaan de lijst. Echter, een significant aantal geeft aan dat de meest recente bestuurderstechnologie en passagierstechnologie ‘zeer belangrijk’ is voor hen – en het percentage mensen dat dit beweert, neemt toe naarmate het inkomen stijgt.

Meer dan een derde (36 procent) van de online bevolking verspreid over 17 landen vindt het bezitten van de meest recente bestuurderstechnologie in een voertuig (zoals bijvoorbeeld stuur- of parkeerassistentie, aanpasbare cruise control, toegang of starten zonder sleutel) als ‘zeer belangrijk’, en meer dan een kwart (28 procent) zegt hetzelfde voor de meest recente bestuurderstechnologie (audio of video streaming, verbinding met sociale netwerken,...).

Als we deze resultaten bekijken op basis van het inkomen – dit wilt zeggen dat we de verdieners van de verschillende landen opdelen in kwartielen – zien we dat er een merkbaar verschil is in het aantal mensen dat het hebben van de laatste technologie in hun voertuig ‘zeer belangrijk’ vindt. Gemiddeld vindt 44 procent van de mensen in het hoogste inkomenskwartiel (het bovenste kwart van het totale inkomen in elk land), de laatste bestuurderstechnologie ‘zeer belangrijk’, dit in vergelijking met slechts 30 procent van de mensen in het laagste inkomen kwartiel (het onderste kwart van de totale inkomens in elk land). Hetzelfde zien we voor de laatste passagierstechnologieën, 35 procent van het hoogste inkomenskwartiel vindt dit zeer belangrijk, versus 22 procent in het laagste inkomenskwartiel.

Het effect van het inkomen op wat mensen belangrijk vinden in hun voertuig, is merkbaar in een heel scala aan kenmerken, niet enkel de technologie van het voertuig – in het bijzonder de kwaliteit van het vakmanschap, een comfortabel interieur, een ruim interieur, een krachtige motor, de reputatie van de fabrikant. Op andere vlakken, zoals het brandstofverbruik en milieuvriendelijkheid, zijn de resultaten meer gelijk verdeeld over de verschillende inkomens.

Brazilië (48 percent), China (43 percent) en Zuid-Korea (42 percent) hebben het hoogste percentage van mensen die de meest recente bestuurderstechnologie ‘zeer belangrijk’ vinden. En de laatste passagierstechnologie is in China (37 procent), Brazilië (36 procent) en Mexico (30 procent) ‘zeer belangrijk’.

Siegfried Hoegl, GfK’s global head van Automotive Research, licht toe. « De waarde van deze bevindingen ligt voor voertuigenfabrikanten in het feit dat het hen toelaat exact in te schatten welke kenmerken het meest aantrekkelijk zijn voor verschillende consumentensegmenten – en hun marketinginhoud hier op af te stemmen en productontwikkeling deze aspiraties te laten evenaren. Door het combineren van deze attitude data met de analyse van de werkelijke verkopen over de verschillende markten en consumentensegmenten, of inzichten uit het uitvoeren van in-depth autoklinieken, helpen wij onze klanten om hun consumenteninzichten op punt te zetten en zo een maximale omvang te bereiken – zowel wereldwijd als op landenspecifiek niveau. »

TOP-3-Vehicle-features_Web_RGB_GfK-Infographic-1

In de Belgische top drie van belangrijkste voertuigkenmerken, zien we dezelfde kenmerken naar voor komen, hetzij in een licht andere volgorde. Belgen vinden betrouwbaarheid (74 procent) het belangrijkste kenmerk bij een voertuig, gevolgd door veiligheid bij een ongeval (71 procent) en brandstofverbruik (63 procent). Slechts 22 procent van de Belgen vind de meest recente bestuurderstechnologie zeer belangrijk.

Belgische mannen en vrouwen vinden dezelfde kenmerken belangrijk, maar vrouwen leggen nog iets meer nadruk op betrouwbaarheid (75 procent van de vrouwen versus 72 procent van de mannen) en veiligheid bij een ongeval (73 procent versus 68 procent). Mannen hechten meer belang aan comfort (44 procent versus 31 procent) en kwaliteit van het vakmanschap (43 procent mannen versus 32 procent vrouwen). Vrouwen stellen milieuvriendelijkheid dan weer meer op prijs (42 procent vrouwen versus 34 procent mannen).

Belgen met een hoog inkomen hechten meer belang aan het uiterlijk van het voertuig dan andere inkomenscategorieën: comfort (43 procent), reputatie of imago van de fabrikant (28 procent), de laatste bestuurderstechnologie (27 procent), kenmerkende vormgeving / anders en uniek (22 procent).

Deze online survey werd gevoerd bij meer dan 22.000 consumenten van 15 jaar of ouder in 17 landen.