Goed op web met JCDecaux

jcdecaux

Marketing / Media / News / Research

JcDecaux Smarter

De media van JCDecaux garanderen geslaagde contacten tussen merken en consumenten in het hart van de stad, zo moet blijken uit onderzoek dat bet bedrijf bestelde en waarover wordt bericht vanuit het hoofdkantoor van JCDecaux in Parijs. Meer bepaald toont een nieuw hoofdstuk van het programma Etudes & Data Smarter aan dat de media in kwestie genieten van een extra toegevoegde waarde, met name hun doeltreffendheid qua 'Drive to web'. Zowat 86% van alle onderzochte campagnes leiden tot bezoek op de websites van de adverteerders.

Het onderzoek, dat JCDecaux voerde samen met Data2Decisions (Dentsu Aegis) et Médiamétrie, nam 130 campagnes uit verschillende sectoren onder de loep. Om de toegevoegde waarde van JCDecaux in de algemene verhoging van de trafiek te meten, isoleerden de onderzoekers de impact van de specialist op het vlak van out-of-homereclame van andere factoren, zoals search, seizoensgebondenheid en het effect van andere media. Op die basis besloten ze dat JCDecaux gemiddeld 12% bijdroeg aan de algemene verhoging van de internettrafiek bijdroeg.

Maar er waren nog andere interessante vaststellingen. De media van JCDecaux verankeren de pure player brands met een contributie die hoger dan 18% ligt tegenover het gemiddelde voor andere campagnes. De sectoren van telecommunicatie, prêt-à-porter en telecommunicatie worden bijzonder positief beïnvloed door de media van JCDecaux. Ook interessant: een concrete en aantrekkelijke boodschap op de reclamedrager verhoogt de zoekopdrachten op het internet gevoelig: campagnes met een call to action scoren meer dan 30% méér dan campagnes zonder.

Binnenkort breidt JCDecaux het onderzoek naar de doeltreffendheid van Drive to web uit naar mobiel. Dan neemt het ook de resultaten voor tablet en smartphone mee in zijn onderzoek.