Goede opleiding, slecht profiel?

Communication / Media / News

studentenhasseltaanhetwerk kopie
We krijgen wel al eens te horen dat studenten van de schoolbanken komen met té weinig bagage in de rugzak om meteen aan hun carrière te beginnen. Dat het onderwerp actueel is, blijkt ook uit het feit dat ACC Belgium een enquête laat uitvoeren om vervolgens met de resultaten in de hand de dialoog aan te gaan met docenten van creatieve en commerciële departementen van hogescholen en universiteiten. De organisatie wil input en feedback vragen aan stagebegeleiders van verschillende bureaus. De resultaten zullen later in een witboek verwerkt worden, waarin docenten te weten komen of hun studenten al dan niet klaar zijn om in de creatieve sector te starten.

Op hetzelfde moment – l’air du temps? - vond ook PUB de tijd rijp om even in te gaan op deze problematiek. Sluiten de opleidingen voldoende aan bij wat de markt vraagt, en zijn er bepaalde zaken waarin het bedrijfsleven hen (meer) tegemoet zouden kunnen komen? “De scholen bieden uitstekende basisopleidingen aan in communicatie en marketing, maar de confrontatie met het werkveld en de uitdagingen van het bedrijfsleven vereisen meer concrete kennis,” vindt alvast Anne-Sophie Vilain, verantwoordelijke van de UBA Academy, het opleidingscentrum van de UBA (Unie van Belgische Adverteerders). “En dit is niet nieuw. Wat recenter is, is de digitalisering en het ingewikkelder worden van het vak. In een voortdurend veranderende omgeving is permanente opleiding dus essentieel om de competenties uit te breiden.”

 Het volledige dossier leest u in PUB 5 van 2017.

UBA Academy Master_ Class kopie