Grégory Defay maakt de wereld beter

gregory defay

Communication / News

MLBW-LOGOGrégory Defay van Buzz in a Box richte een tweede bureau op, dat gewoon naast Buzz in a Box zal bestaan en een eigen identiteit meekrijgt: My Little Better World. Het nieuwe bureau ( de foto's zijn gemaakt in Buzzy Nest, waar de kantoren van het nieuwe bureau te vinden zijn) richt zich in eerste instantie tot adverteerders die maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop stellen. De baseline van het nieuwe bureau is dan ook 'Agence d'idées positives'.

gregory defay

Grégory Defay in het Buzzy Nest

"Het idee is niet: de wereld redden," zegt Grégory Defay. "Wel willen we duurzame ontwikkeling een handje toesteken, want dat is een factor die merken performantie en positieve innovatie kan bieden, het is niet zeker geen belemmering."

my Little Better World