GRP presenteert Advanced Communication Strategy Management

GRP logo

Agenda / Communication / Marketing / Media / News

GRP logo

De voortschrijdende digitalisering heeft de hedendaagse consumenten helemaal connected gemaakt. Ze hebben nu uitgebreide middelen om zich te informeren, om te reageren en te beïnvloeden. Daardoor is het traditionele model van push- communicatie onder druk komen te staan en moet een mediastrategie vandaag totaal anders aangepakt worden. Paid, Owned & Earned eisen daarbij een evenwaardige plaats op, en de juiste balans vinden tussen deze kanalen blijkt 'the new art of recommendation'.

De ontwikkeling van een strategie vereist dan ook een toenemende kennis van alle facetten van het communicatiegebeuren. De veranderende consumenten moeten worden belicht. Ze zijn lang niet meer zo trouw en veel beter ingelicht. Wat zijn de gevolgen voor het bouwen en onderhouden van merken? Wat zijn de gevolgen voor de retail? Hoe krijgen we de consumenten 'engaged' zodat zij op zijn beurt een rol kunnen spelen in de communicatie? Hoe kan de digitale funnel geoptimaliseerd worden, met een maximale impact maar ook een zo hoog mogelijke actie en interactie?

banner_empowering grp

De GRP heeft aandacht voor deze evolutie en heeft de 'Advanced' cursus verder aangepast. De aangepaste cyclus heet heel toepasselijk Advanced Communication Strategy Management. Het basisthema blijft 'challenging the status quo!': losraken van de routine en nieuwe paden inslaan. Daarvoor is meer kennis nodig van inhoudelijke elementen als merk en consument, waarvoor de GRP in de lessenreeks gereputeerde sprekers heeft kunnen aantrekken. De rode draad bij deze opleiding zijn de cases uit de praktijk, waarmee de sprekers hun visies en adviezen tastbaar en bevattelijk kunnen maken.

De opleiding is gericht aan mensen die beroepshalve met communicatie bezig zijn - ongeacht hun achtergrond - en die adviezen moet geven, intern of extern. De kostprijs cyclus bedraagt 1.375 euro exclusief mààr met lunch en twee coffee breaks incluis. Deelnemers hebben niet alleen recht op een gratis lidmaatschap van de GRP en alle voordelen die daaruit voortvloeien, maar ook op een korting van 50% bij deelname aan Media Sessions gedurende 12 maanden - te rekenen vanaf de eerste cursus.
Na afloop van de opleiding wordt een attest van regelmatige aanwezigheid verstrekt, op voorwaarde dat de ingeschreven persoon minstens drie vierden van de lessen heeft bijgewoond. De cursussen worden gegeven in de taal van de spreker.

AMMA2016

Advanced Communication Strategy Management vindt op 17 januari, 15 februari en 15 maart 2017 plaats in het Diamant Centre aan de Reyerslaan 80 in 1030 Brussel. De AMMA Nominees Day op 28 maart 2017 is optioneel. Kandidaat-deelnemers hebben een login en een paswoord nodig. Via deze link vindt u meer details en kunt u zich inschrijven.