Guillaume Van der Stighelen: "Wat betekent een mens voor een mens?"

Crea / News

De VRT en Var organiseren De Warmste Pitch voor creatieve bureaus. Met als opmerkelijk feit dat VRT en Var eigenlijk àlle ideeën uitgevoerd willen zien: "Het gaat om meer dan alleen Gold en Silver winnen.” Goed om te weten: Guillaume Van der Stighelen is de voorzitter van een onafhankelijke jury, twee winnaars krijgen een gratis mediacampagne en een basisproductiebudget en er zijn eigenlijk geen verliezers, elk initiatief wordt apart bekeken en inhoudelijk gesterkt. Guillaume Van der Stighelen: “De Warmste Week heeft de afgelopen jaren de weg getoond naar fundraising. Intussen weet de Vlaming hoe dat werkt en wat hij kan doen om een centje bij te dragen aan een goed doel. Tijd om een stap verder te gaan. Het voorbije jaar heeft ons doen beseffen hoe hard we, naast financiële steun, elkaars nabijheid nodig hebben. Onder het steriele uitzicht van de samenleving vandaag, opgelegd door omstandigheden, kloppen warme harten. Harten die voor elkaar iets willen betekenen. Die elkaar een hand willen toesteken, of er gewoon even zijn. Ook al bewaren we daarbij een gezonde afstand. Anderhalve meter kan dan voor sommigen wat veel zijn, het is een stuk dichterbij bij dan de anderhalve kilometer van vroeger. Nu de Warmste Week de aandacht verlegt van de geweldige sommen die worden verzameld naar de geweldige dingen die mensen voor elkaar doen, ben ik trots deel uit te mogen maken van een jury die uit alle inzendingen de meest originele ideeën mag bekronen. We gaan vieren wat een mens kan betekenen voor een mens.”

De oproep is eenvoudig: stel samen met een vzw of goed doel een creatief initiatief voor De Warmste Week voor. VRT en Var belonen twee winnaars. Sam Homblé, manager creative partnerships bij Var: “Deze pitch is het startschot van een nieuwe, duurzame solidariteitsbeweging. Var wil de luidspreker zetten op de creatiefste campagnes van De Warmste Week en een extra hart steken onder de riem van de nonprofitsector via creativiteit en sterke storytelling. En wie kan dit verhaal meer dan ooit vormgeven dan de creative agencies?” Naast creativiteit en strategie, wordt in eerste instantie gekeken naar de maatschappelijke relevantievan het project. Het groot is het bereik en heeft het goede doel een sterk verhaal om mee ‘in de kijker’ of ‘op de radio’ te komen? Hoe origineel is het? Past het in de huidige tijdsgeest?

page1image16424

Praktisch

  • Het initiatief moet gerealiseerd worden tussen november en december 2020. Een initiatief indienen kan tot uiterlijk 2 oktober 2020.

  • Het initiatief moet in samenwerking met een door de Koning Boudewijstichting erkende vzw of goed doelzijn (ter inspiratie: zie lijst van de in 2019 erkende goede doelen voor De Warmste Week).

  • Dien uw dossier anoniem in. Vermeld de naam van de vzw of het goede doel, maar NIET de naam of het logo van bureau of medewerkers. Zo kan men bij de jurering onpartijdigheid garanderen.

    Meer info vindt u op https://www.var.be/nl/de-warmste-pitch-praktisch

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury met Guillaume Van der Stighelen als voorzitter. De andere juryleden zijn Gerrit Rauws(directeur Koning Boudewijnstichting), Isabel Van Den Broeck, managing partner Creative Belgium), Griet Byl (chief editor Media Marketing), Bart Kuypers(directeur MediaSpecs), Jens Mortier (directeur mortierbrigade, het agency van De Warmste Week) en Wim De Mont (head of content Pub).