Happiness en Ouders Van Verongelukte Kinderen steken 'VeiligOver'

Crea / News

Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar introduceert de organisatie Ouders Van Verongelukte Kinderen de campagne ‘VeiligOver’. Een initiatief dat ernaar streeft voetgangers veilig te laten oversteken en dat bovendien iedereen toestaat om ook zélf aan te duiden waar er nood is aan een veilige oversteekplaats, via veiligover.be

14% van alle verkeersdoden zijn voetgangers (onderzoek Vlaamse overheid 2021). Meestal tijdens het oversteken. Een straat veilig oversteken kan dan ook lastig zijn en omvat veel aspecten en verantwoordelijkheden, die sowieso ruimer zijn dan de loutere aanwezigheid van een zebrapad. Maar het streven naar veilig oversteken, begint uiteraard wel bij het streven naar veilige oversteekplaatsen. Dat is het uitgangspunt van ‘VeiligOver’, een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen. Via veiligover.be roept de organisatie dan ook iedereen op om in een Street View-webapplicatie heel concreet aan te duiden waar er nood is aan een veilige oversteekplaats en wat precies vandaag die plaats onveilig maakt om over te steken: het ontbreken van een zebrapad, een te hoge aanrijsnelheid van automobilisten ter hoogte van het zebrapad, onvoldoende zichtbaarheid of verlichting ervan, etc...

Zebrapad met kindernamen

De campagne, naar goede gewoonte van de hand van Happiness, gaat van start met een confronterend en aangrijpend zebrapad. Een zebrapad dat gemaakt is met de namen van kinderen die overleden door een aanrijding op een onveilige of niet gerespecteerde oversteekplaats. Deze zebrapaden worden ook in de komende weken nog, symbolisch, aangebracht in straten waar kinderen slachtoffer werden van een aanrijding. 

Red levens

“Valentien, Sophie, Kato, Lorenzo,... en vele anderen. Voor deze kinderen komt het jammer genoeg te laat. Maar dat wil niet zeggen dat we niet met zijn allen het maximale kunnen doen om te voorkomen dat het met andere kinderen ook gebeurt. Vandaar dit streven naar veilig oversteken en deze levensbelangrijke oproep: neem je mobiel, je tablet of je computer, ga naar veiligover.be en duid aan waar jij vindt dat er nood is aan een veilige oversteekplaats. En zeg er ook bij wat er precies veiliger of beter kan. Wij bezorgen al die data aan de juiste instanties. Op die manier kunnen we met zijn allen - wij, de autobestuurders, de wegbeheerders én de voetgangers - streven naar veilig oversteken. Want veilig oversteken begint bij een veilige oversteekplaats. En een veilige oversteekplaats redt levens,” vertelt Koen Van Wonterghem, gedelegeerd bestuurder, Ouders van Verongelukte Kinderen. 

Valentien

Eén van de namen op de aangrijpende zebrapaden is die van Valentien. Een meisje van 15 dat in 2008 in de Weldenstraat in Oudenaarde werd aangereden tijdens het oversteken naar het bushokje. Filip en Martine De Smet, de ouders van Valentien, steunen dit VeiligOver initiatief: “Valentien stak over en was al midden op de weg. Toen is ze gegrepen… Ze is op de motorkap beland en werd meer dan 50 meter weggeslingerd. Het was één grote chaos en we konden Valentien niet vinden… Toen aan de kant van de weg zag ik ze ineens liggen, over het fietspad, over de gracht, in een maïsveld… . Ons Valentien krijgen we er niet mee terug. Maar door dit initiatief mee te steunen willen we mee helpen vermijden dat er nog veel andere Valentienekes hun leven verliezen tijdens het oversteken. Het volledig voorkomen kan niet he. Dat beseffen we wel. Maar als we hierdoor één leven redden is het al de moeite waard geweest. Want het moet vandaag stoppen. Niet morgen, maar vandaag moet het stoppen met onze kinderen te verliezen.” 

Veilig oversteken is een verantwoordelijkheid van iedereen

“Veilig oversteken begint uiteraard bij een veilige oversteekplaats. Maar voor alle duidelijkheid, een veilige oversteekplaats is geen garantie voor een veilige situatie,” gaat Koen Van Wonterghem verder. “Veilig oversteken is een verantwoordelijkheid van iedereen: de autobestuurder, uiteraard. Maar ook van de wegbeheerder (is de oversteekplaats goed onderhouden, moet de aanrijsnelheid niet naar omlaag via bijvoorbeeld drempels of verkeerslichten, is de oversteekplaats voldoende verlicht en aangeduid, etc...?) én natuurlijk ook van de voetganger zelf. Veilige oversteekplaatsen zijn echt een verantwoordelijkheid van iedereen en daarom willen we iedereen ook betrekken in deze campagne. Maar, alles begint bij veilige oversteekplaatsen.”  

Veiligover.be

Op het platform veiligover.be kan je aangeven waar jij denkt dat er in jouw gemeente of in je buurt nood is aan een veilige oversteekplaats. Bovendien kan je ook aanduiden wat er precies veiliger kan. Duid het virtueel aan, deel het met familie, vrienden en kennissen en de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen zal met alle verkregen data aan de slag gaan. 

Bekijk hieronder de video 'Valentien' en het maken van het symbolische zebrapad.

  • Geen artikel