Havas Brussel opent het gesprek over AMR en antibiotica

Crea / News

Al van AMR gehoord? Achter dit acroniem schuilt het verschijnsel antibioticaresistentie. Dat is elk jaar verantwoordelijk voor meer dan 33.000 doden in Europa, wereldwijd sterven er jaarlijks 700.000 mensen aan. Een groot probleem voor de volksgezondheid dus, ook omdat AMR zo snel evolueert. Sommige voorspellingen komen uit op 10 miljoen doden in 2050...

Havas Brussels kreeg in september het vertrouwen van de FOD Volksgezondheid voor het voeren van een campagne. Het bureau besloot niet om de alarmerende cijfers over AMR uit te spelen bij het sensibiliseren van de Belgische bevolking. Na twee jaar covid, wat ons land in een angstbad onderdompelde, leek het hen bij Havas Brussels niet opportuun om hier nog een laag bovenop te leggen.

"Om de Belgen ontvankelijk te maken voor bewustzijn rond AMR en het hiermee gepaard gaande gezondheidsprobleem is een objectieve dialoog een beter middel. Daarom werken we met gespreksopeners rond het juiste gebruik van antibiotica, die meteen ook de gezondheidswerkers weer centraal stellen in het debat," klinkt het.

AMR wordt veroorzaakt door overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica. Dat stimuleert het ontstaan en de ontwikkeling van resistente bacteriën, waardoor bepaalde infecties steeds moeilijker te behandelen zijn. Aangezien dit resistentieverschijnsel zowel volwassenen, kinderen als dieren treft, is het van cruciaal belang om ook dierenartsen bij de campagne te betrekken.

De campagne ‘Laten we het over antibiotica hebben’ speelt het onderwerp niet dramatisch uit, maar opent een volwassen dialoog, met een eenvoudige en positieve toon. Vooroordelen over antibiotica en foute gewoontes qua gebruik worden niet bekritiseerd. "We brengen ze naturel naar voor, in de vorm van vragen uit de mond van burgers die zich richten tot hun ‘beste arts, apotheker of dierenarts’. Dit nodigt uit tot een gesprek tussen de Belgen en gezondheidswerkers en geeft heldere en objectieve antwoorden op een cruciaal volksgezondheidsprobleem."

De volledige campagne werd ontwikkeld door Havas Brussels, met centraal de website praatoverantibiotica.be en een socialmediacampagne, aangevuld met affiches, televisiespots en specifieke communicatie naar gezondheidswerkers.