Heren Loebas wordt bruggenbouwer

Crea / News

heren loebasHeren Loebas werd door Stad Gent geselecteerd voor de uitwerking van een informatieve campagne over de toekomst van het viaduct B401. Een belangrijk stedelijk vraagstuk, waarbij de inbreng van de Gentenaar en de gebruiker van de B401 van groot belang is.

Het viaduct B401, ook wel fly-over genoemd, werd in de jaren 70 gebouwd en vormt de verbinding tussen de verschillende autosnelwegen en de stadsring. Maar de fly-over voert het autoverkeer ook tot in het hart van de Gentse binnenstad. Een toestand die niet meer van deze tijd is en een te grote druk zet op de stedelijke mobiliteit en leefbaarheid. Om de Gentenaars en gebruikers van de fly-over te stimuleren om mee te denken over de toekomst van deze immense oppervlakte, bedacht Heren Loebas het concept ‘bruggenbouwers’: burgers met elk een eigen visie op de toekomst van de B401 worden het gezicht van de campagne. Telkens met een visuele link naar hun toekomstbeeld, werden de bruggenbouwers gefotografeerd en gefilmd.

De stijl van de portretten is ruw en rauw en is gebaseerd op typische portretten van bouwers. Er werd resoluut gekozen om te werken met echte Gentenaars en geen modellen hiervoor in te schakelen. Met deze campagne gaat Heren Loebas dus op zoek naar de bruggenbouwers van de B401. Meer dan een autosnelweg of viaduct is het een verbindingsweg en een brug tussen dromen en daden, heden en toekomst, burgers en beleid.

De campagnebeelden en video’s worden op verschillende media ingezet zoals de website, affiches en social media. Ter lancering van de campagne worden er 4 fotografische kunstwerken onthuld op de pijlers van de viaduct. Portretten van bruggenbouwers kijken de automobilisten recht in de ogen wanneer ze langs de viaduct rijden. Tweewekelijks komen er nieuwe bruggenbouwers bij en zo wordt de viaduct omgevormd in een grootse openlucht galerij. Op de website kan je niet alleen de toekomstplannen van de bruggenbouwers ontdekken. Je kan er ook je eigen idee voor de toekomst kwijt. Het studietraject omtrent de toekomstplannen wordt afgerond op de autovrije zondag van 16 september 2018.

Credits:
Client: Stad Gent, dienst Stedelijke vernieuwing
Agency: Heren Loebas
Creative Director: Stijn D’Hondt
Art director: Peter Van de Sijpe
Fotografie: Bas Bogaerts
Copywriting: Lien De Ruyck
Video: Gieljan Van Goethem