Het accent leggen op de merken

Vertaalde artikels

Ter gelegenheid van de Sanoma Media Parade ontmoetten we Harri-Pekka Kaukonen, CEO van de Finlandse groep Sanoma. Ondanks de recessie waarin de mediasector momenteel verkeert, geeft hij eerder een sereen standpunt over de verwachten evolutie. De investeringen zullen vooral online gebeuren maar die zullen het verlies gegenereerd door print maar moeilijk kunnen compenseren. De tablets zullen de markt veranderen naarmate de gewoontes van mediaconsomptie veranderen. De CEO onderstreept het belang van een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle content die meerwaarde biedt in de ogen van de lezers en waarvoor ze bereid zijn te betalen.