Het Bataljon, online en creatief voor Uitgeverij Pelckmans

Crea / News

Door de coronacrisis kon de jaarlijkse lerarenbeurs van Uitgeverij Pelckmans in Flanders Expo niet doorgaan. Daarom kwamen ze bij Het Bataljon aankloppen, om dit project samen te visualiseren in de vorm van 24 online boekvoorstellingen. Het productiehuis en videobureau bouwde een volledige studio op maat, draaide ondersteunende reportages en animeerde alle boeken. 

“Samen besloten we om de leerkrachten dit lesmateriaal verder uit te laten leggen aan de hand van online infosessies. In samenspraak kwamen we tot een origineel concept om af te stappen van sobere en eentonige webinars. We namen de beslissing om deze infosessies in een creatieve omgeving aan te pakken,” leggen ze bij Het Bataljon uit. “We deelden vier verschillende zones in, die elk een ander aspect van de nieuwe lesmethodes behandelen. Het salon, waar de methodes geïntroduceerd worden. Daarna volgt het klaslokaal, waar er wordt stilgestaan bij de veranderingen en de de lesinhouden zelf. Vervolgens komt de computerhoek aan bod, waar het online leerplatform verduidelijkt wordt. Afsluiten doen we dan in de kantine, waar er nog enkele vragen gesteld worden aan uitgevers.”

24 webinars werden er in totaal op anderhalve week tijd opgenomen. Pelckmans vroeg het productiehuis bovendien om voor de Waalse editie op net dezelfde manier te werk te gaan.