Nuclair Forum focust op energie en geneeskunde

Nucleair Forum

Crea / News

Nucleair Forum
Kerntechnologie is alom aanwezig in het dagelijks leven van mensen. Toch weten ongeveer twee op drie Belgen niet erg veel over de technologie, zegt het Nuclair Forum. Om beter over deze materie te informeren, lanceert het Nuclair Forum samen met Prophets een nieuwe informatiecampagne. Daarmee wil het antwoord bieden op vaak gestelde vragen en courante misvattingen over gezondheid en klimaat. Zeker nu de milieutop in Parijs over minder dan 2 weken van start gaat.
De aankondigingen van de campagne, zoals ze te zien zullen zijn in het straatbeeld, dag- en weekbladen, op televisie en online, verwijzen naar de website van het Nucleair Forum waarop per thema meer informatie kan gevonden worden.