Het volume van het totaal van de verkopen in vraag gesteld

Le volume total des ventes en question grafiek 1 - pub10-2012

Vertaalde artikels

Bedrijven zijn op zoek naar groei. Innovatie is een key driver voor groei, maar slechts weinig bedrijven zijn tevreden met het rendement van hun investeringen in innovatie. Waarom?

TNS gelooft dat dit deels voorkomt uit een slechte definitie van de maatstaf voor succes tijdens de ontwikkeling van het nieuwe product evenals het onnauwkeurig meten van dit succes.

Wat is een goede definitie van succes? Incrementeel volume ofwel de reële groei, bovenop de nu al gerealiseerde volumes. Welke aandeelhouder zal u bedanken voor het op de markt brengen van een product dat het bestaande productgamma kannibaliseert?

Hoe kunnen we incrementele groei heel precies meten? Dankzij een modellering op individueel niveau. De huidige modellen kennen aan alle respondenten hetzelfde belang toe en berekenen een gemiddelde van hun antwoorden. Maar bijvoorbeeld een frequente gebruiker van een nieuw product zou niet hetzelfde gewicht binnen de resultaten moeten krijgen als een occasionele gebruiker.

Door gebruik te maken van modellering op individueel niveau, kan marktonderzoek een veel preciezere aanbeveling geven over of het product in staat is het bedrijf te laten groeien, in plaats van enkel een nieuwe reeks van SKU’s voort te brengen dat het totale merkportfolio doet verzwakken.