Hoe eerlijk is native?

Communication / News

native-raadvoordereclameOnze sector is permanent in verandering, met name wat betreft de creatie van nieuwe reclameformats, zo stelt de Raad voor de Reclame vast. En dat vereist enige vorm van waakzaamheid: "Nu de sector de 360° communicatie geïmplementeerd heeft, worden alle mogelijke actiedomeinen op een simultane, georganiseerde en coherente manier in rekening gebracht, en worden alle communicatiekanalen die binnen het bereik van een bedrijf liggen bestudeerd of gebruikt, zowel online als offline. In die context ontstond native advertising. Aangezien native advertising een reclame-inhoud is waarvan het design en de vorm zo goed mogelijk moeten aanleunen bij die van de drager waarop de reclame-inhoud zich bevindt, moet de sector natuurlijk aandachtig blijven voor de vraag of de consument in staat blijft om gemakkelijk de redactionele inhoud van de reclame te onderscheiden."

RaadvoordeReclameDe uitdaging van native advertising ligt volgens de Raad in het creëren van gunstige omstandigheden voor het engagement tussen de consument en het merk. De consument proberen misleiden zou per definitie een impasse veroorzaken, zowel voor het merk als voor het medium, die onmiddellijk ‘gestraft’ zullen worden. Daarom heeft de Raad voor de Reclame voor de adverteerders, hun communicatiebureaus en de media aanbevelingen op papier gezet. U vindt deze hier.