Hoe het MAS en Bonka Circus kijken naar Congo

Crea / News

Precies 100 jaar geleden, in volle koloniale tijd, werd de stad Antwerpen eigenaar van een Congolese kunstcollectie. Met de expo ‘100 x Congo, een eeuw Congolese kunst in Antwerpen’ zet het MAS honderd kunst- en gebruiksvoorwerpen uit die collectie in de kijker. Maar het MAS gaat verder dan het puur tonen van de kunstcollectie. Het stelt hierbij vragen zoals: Welke verhalen schuilen er achter de objecten? Hoe zijn ze hier beland? Wat was hun betekenis voor Congolese volkeren? En waar ligt de toekomst van de collectie?

Met die vraagstellingen wil ‘100 x Congo’ bijdragen aan het maatschappelijk debat over het Belgische koloniale verleden en de Belgische koloniale erfenis. Aan het maatschappelijke debat over onze beeldvorming nu en toen. Het MAS blikt hierbij ook vooruit. Met aandacht voor verbinding en meerstemmigheid, en in een nauwe dialoog met de betrokken gemeenschappen in Congo en de diaspora.

Campagne dient zelfde doel

Niet alleen de tentoonstelling heeft als doel de bezoeker te laten stilstaan bij de beeldvorming die we vandaag, gisteren en morgen over Congo en ons koloniaal verleden hebben. Ook de campagne die de tentoonstelling aankondigt, een werkje van Bonka Circus, speelt met dezelfde gedachte. Op vier verschillende campagnebeelden worden vier uit de tentoonstelling getoond, met daarover de confronterende vragen ‘Hoe kijken wij naar Congo?’ of ‘Hoe keken wij naar Congo?’.

Afhankelijk van het stuk dat getoond wordt, wordt de vraag bewust in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd gesteld. Op die manier wil de campagne het brede publiek uitdagen om een antwoord te formuleren op deze vragen, ook al heeft men de tentoonstelling nog niet bezocht. Met die antwoorden op zak wordt de bezoeker uitgenodigd om na te gaan of ‘zijn of haar beeld over Congo’ overeenkomt met de beeldvorming die anderen over Congo hebben. Of hoe dit al dan niet overeenstemt met de beeldvorming van onze ouders of grootouders destijds. Net die moeilijkere vragen wil het MAS met ‘100 x Congo’ niet uit de weg gaan. Om zo, op het einde van de tentoonstelling, elke bezoeker uit te nodigen om een antwoord te formuleren op die ene vraag die vooral vandaag het meest relevant lijkt: ‘Hoe kijk jij nu naar Congo?’

De campagne loopt in de maanden september, oktober en november op social en affichage op het terrein.

Credits
MAS Antwerpen: Marieke Van Bommel, Nadia Nsayi, Els De Palmenaer, Claire Verstraeten, Marc Grenné, An-Sofie Nédée, Jeroen Lagrou
Creatief Directeur: Vincent Jansen 
Strategisch Directeur: Peter Verbiest
Accountmanager: Wim Michiels 
Designer: Gilles Valkenborg