Hogeschool Odisee ondertekent Gender and Sexuality Alliance

4schools

De directie en de algemene studentenraad van hogeschool Odisee hebben gezamenlijk besloten om een Gender and Sexuality Alliance (GSA) op te richten. Dat manifest heeft als doel een veilige en inclusieve omgeving te creëren voor alle studenten en medewerkers, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslacht.

De Gender and Sexuality Alliance streeft ernaar dat iedereen van de onderwijsinstelling zich veilig voelt én zichzelf kan zijn. "De ondertekening van deze verbintenis is een belangrijke stap om verder structureel beleid te voeren rond een respectvolle en inclusieve omgeving voor de LGBTQIA+-personen binnen onze instelling," vertelt algemeen directeur Ann Verreth.

Manifest versterkt inclusief beleid

Met dit manifest verbinden de studentenraad en de hogeschool zich ertoe om zich onder andere in te zetten tegen LGBTQIA+-gerelateerde discriminatie en de zichtbaarheid van LGBTQIA+ te vergroten door bijvoorbeeld medewerkers verder vertrouwd te maken met gerelateerde thema’s. "Als startpunt sturen we een bevraging uit waarin studenten kunnen aangeven in welke mate Odisee inclusief is op het vlak van gender en seksuele diversiteit," verklaart stafmedewerker studentenparticipatie Stijn Depuydt. Op basis van de resultaten wil de hogeschool het huidige inclusiebeleid nog verder vormgeven waar nodig.

Eerste inclusiebestuurder

Nieuw sinds dit jaar is de invoering van een bestuurder inclusie binnen de studentenraad van de hogeschool. Zana Hanafi, student op campus Brussel, zal vanuit deze functie samen met de studentenraad in naam van alle studenten actief mee bouwen aan een inclusief beleid met aandacht voor gender- en seksuele diversiteit. "Ik ben enthousiast om bij te dragen aan ons inclusieve beleid en ben ontzettend blij dat ik van medestudenten het vertrouwen krijg om dit te mogen waarmaken," licht Hanafi toe.

Paars en IDAHOT

De Gender and Sexuality Alliance kadert binnen de verscheidene initiatieven die de hogeschool onderneemt om een omgeving te creëren waar iedereen gewaardeerd wordt en maximale kansen krijgt op studiesucces. Odisee neemt zo ook deel aan Paars, een sensibiliseringscampagne die plaatsvindt op vrijdag 17 mei, de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT). Een dag waarop Odisee extra benadrukt dat iedereen, wat ook je gender of seksuele oriëntatie is, even welkom is op Odisee. De hogeschool versterkt de aandacht voor gender- en seksuele diversiteit en geeft tips aan studenten en personeel over hoe ze van de school een nog meer inclusieve plek kunnen maken. "We willen dat niemand hoeft te vrezen voor afwijzing of vooroordelen omwille van gender of van wie die houdt," besluit Ann Verreth.