Hybride medewerkers in hybride kantoren?

Communication / News

In 2019 trok HP rond met een pop-upkantoor waarin de evolutie van de werkplek, cultuur en tools aanbod kwam. HP wilde daarmee aantonen dat het bedrijf zichzelf als deeltje van een groter geheel van (optimale) werkruimte ziet. De coronacrisis versnelde het denken over werkplekken op kantoor én thuis.

Voor de coronacrisis al stelde men bij HP vast dat de toenmalige manier van werken zijn limieten had bereikt. Stress, (nakende) burn-outs, filedruk op de wegen… en tezelfdertijd vonden werknemers het moeilijker om zich los te maken van het werk in hun vrije tijd. Het evenwicht was zoek. Dat besef was weinig aanwezig, maar drong het voorbije jaar bij velen door. Maar thuiswerk heeft ook nadelen – ook dat werd duidelijk. Hoe vind je het evenwicht, en welke rol speelt de werkgever daarin, nu wordt verwacht dat er ook de komende jaren meer thuiswerk zal zijn?

Hybride werkplek

De coronacrisis verplichtte bedrijven om op een andere manier te werken. De werkcultuur van bedrijven bepaalde hoe er gereageerd werd op de coronacrisis. Organisaties met een traditioneel controlerende werkcultuur bijvoorbeeld vonden het moeilijker om plotseling het gevoel van controle los te laten en over te schakelen op thuiswerk. Bedrijven met een moderne werkcultuur daarentegen hadden minder moeite met de plotse ommezwaai naar maximaal thuiswerk omdat zij zich richten op het resultaat.

(...) 

HET VOLLEDIGE ARTIKEL LEEST U IN PUB MAGAZINE