Iedereen zijn eigen sociaal netwerk?

News / Research

De opleiding Communicatiemangement van de Arteveldehogeschool onderzocht via welke sociale netwerken Vlaamse jongeren anno 2020 door merken worden bereikt en waar kansen liggen. Instagram is het belangrijkste sociale netwerk, maar merken mogen andere netwerken zeker niet uit het oog verliezen. Afhankelijk van de sector waarin een merk actief is, kan dat zelfs grondig verschillen en zijn er ook andere kansen. Dat blijkt uit het onderzoek bij meer dan 1100 Vlaamse jongeren tussen 16 en 24 jaar oud.

Instagram is (nipt) groter dan Facebook

Op basis van voorgaand onderzoek door de Arteveldehogeschool in 2017 waren de verwachtingen dat Instagram het meest populaire sociale netwerk zou worden voor merkcommunicatie bij jongeren. In 2020 neemt Instagram effectief de fakkel van Facebook over (het blijft in de familie, want Instagram is deel van het bedrijf Facebook, nvdr). 70% van de Vlaamse jongeren gebruikt Instagram namelijk meerdere keren per dag, 86% doet dat zeker dagelijks. Facebook blijft overeind en wordt door 65% verschillende keren per dag geconsulteerd, door 85% minstens dagelijks.

De Messenger-functie speelt volgens de onderzoekers mogelijks een belangrijke rol voor de blijvende populariteit van Facebook, maar houdt ook het gevaar in dat Vlaamse jongeren niet noodzakelijk worden geconfronteerd met merkcommunicatie in hun feed.

Merken surfen best mee op de verschillende rollen van Instagram versus Facebook

Een kans voor merkcommunicatie op Facebook ligt volgens de Arteveldehogeschool in de rol die Facebook momenteel heeft als agendaplanner. Facebook is vaak een must voor jongeren om op de hoogte te blijven van allerhande sociale activiteiten. Communicatie van events, pop-ups en andere speciale activiteiten van merken is dan ook iets waar meer kan worden op ingezet. Hoewel jongeren ook open staan voor communicatie van merken op Facebook, is dit toch meer het speelveld van Instagram. Zo komt slechts 7% van de Facebookgebruikers graag in aanraking met Stories van merken op Facebook, terwijl dat bij Instagramgebruikers oploopt tot 40%.  Instagram leunt niet geheel onverwachts veel meer aan bij ontspanning en inspiratie, iets waar merken een belangrijke rol in kunnen spelen.

YouTube blijft een niet te verwaarlozen sociaal mediakanaal.

YouTube en Snapchat blijven net zoals in 2017 op een gedeelde derde plaats als het gaat over communicatie over merken. Opvallend is wel dat in wekelijks gebruik YouTube (87%) bijna even goed scoort als Instagram (89%) en Facebook (92%).

'Give'aways' blijven interessant om jongeren actief te betrekken bij merkcommunicatie

Momenteel beperken veel jongeren zich louter tot het bekijken van merkcommunicatie (‘lurken’). ‘Give aways’ (producten die gratis weggegeven worden, meestal in een wedstrijd) zijn volgens de onderzoekers commercieel aantrekkelijk om jongeren actiever te betrekken bij merkpromotie. Uitbreiding naar andere kanalen dan Instagram, Facebook en YouTube zijn een kans voor merken. Vertrouwdheid van jongeren met ‘give aways’ is hoog en door het spelgegeven is de houding van jongeren overwegend positief. Belangrijke voorwaarden om de commerciële meerwaarde te (blijven) garanderen, zijn een realistische winstkans en een eerlijke verdeling van deze ‘give aways’.

Instagram is niet het aangewezen communicatiekanaal voor alle sectoren

Ondanks het feit dat Instagram het kanaal is met het hoogste bereik, is het dat niet voor elke (retail)sector. In sommige sectoren duiken soms onverwachte namen op. Vooral Pinterest (voor interieur- en doe-het-zelfsector) en in mindere mate Twitch (elektro en games) zijn revelaties. Pinterest is bovendien - omwille van zijn inspirerende rol - een kans om communicatie over gezondheid, doe-het-zelf, interieur en zelfs mode verder uit te bouwen.

Het onderzoeksrapport is vanaf donderdag 28 mei gratis te downloaden op www.smibarometer.be  

 

Meer over de SMI-barometer

Met de Social Media Impact Barometer (afgekort tot SMI-barometer) willen onderzoekers van de Arteveldehogeschool een antwoord bieden op de vraag ‘Hoe kunnen Vlaamse (retail)merken hun impact via sociale media en influencermarketing verhogen bij Vlaamse jongeren van 16 tot en met 24 jaar?’ Dit onderzoek zal jaarlijks herhaald worden om evoluties en trends binnen dit domein beter in kaart te brengen.

De online enquête werd afgenomen in de periode november 2019 tot en met februari 2020 bij 1167 Vlaamse jongeren. Tussen februari en april 2020 werden er ook nog 20 diepte-interviews afgenomen met Vlaamse jongeren.