Ik ben niet de vader van het RTL-gezin

Vertaalde artikels

Twaalf jaar geleden keerde Philippe Delusinne de reclamewereld de rug toe om de leiding te nemen over RTL Belgique. Dat betekende een breuk met het traditionele bestuur van de audiovisuele media die al decennia lang stevig verankerd zitten in onze markt. Hij zegt zelf uitermate gepassioneerd te zijn door zijn werk, zozeer dat hij nooit zijn blik laat dwalen op iets anders.
Met twaalf jaar ervaring in het audiovisuele vak voelt de CEO van RTL Belgique zich als een vis in het water tussen mediapolitieke glitter en glamour. Sinds november 2011 staat Philippe Delusinne alleen aan het hoofd van het Belgische filiaal van de eerste Europese audiovisuele groep. Een man van de wereld en een ware leidersfiguur voor het bedrijf waar hij ook zijn sociale stempel op drukt en vrolijk geniet van zijn comfortabele positie. En ook al is hij er trots op dat hij de meeste gezichten kent die onder zijn dak werken, hij moet niets weten van het “familie”-imago dat aan RTL in België kleeft. Deze francofiele Vlaming is heel georganiseerd en er zich terdege van bewust dat 2014 een jaar van strategisch belang wordt voor zijn groep, die overal in Europa aanwezig is behalve in het Noorden van het land.

Is manager zijn van RTL een ideale job?
Terwijl de nieuwsberichten van de laatste weken allerlei andere bestemmingen voor me weggelegd zagen (aan het hoofd van Belgacom, nvdr.) is mijn aanwezigheid hier op zich eigenlijk een antwoord. Jazeker, het is een ideale job! Ik heb 20 jaar doorgebracht in de reclame en het grootste bedrijf dat ik heb geleid telde niet meer dan 100 mensen. RTL is een groot bedrijfje met zo’n 700 medewerkers. De ideale grootte met nog een menselijke dimensie die me de kans geeft om iedereen te kennen en die bovendien alle middelen onder één dak omvat. Vroeger was mijn leuze “koop onze producten,” nu zeg ik tegen mensen “luister en kijk naar onze media.” Ook al klinkt dat misschien wat cliché, RTL heeft veel te bieden. Het is een bedrijf met een geschiedenis, opgericht door pioniers. Het heeft waarden. Toen ik de leiding kreeg, was het de bedoeling dat ik het spontaan gegroeide bedrijf zou omvormen tot een industrieel bedrijf, met behoud van de waarden. We hebben iedereen samengebracht onder hetzelfde dak, met een gemeenschappelijke back office. We hebben alle vakmanschap verenigd. Mijn vak bestaat uit het organiseren, zorgen dat mensen hun werk doen en erop toezien dat ze dat in de beste omstandigheden kunnen doen.

RTL IS NIET VOOR HET LEVEN

Hebt u het gevoel dat u deel uitmaakt van een grote RTL-familie?
Bedankt voor deze vraag want er is een tijd geweest waarin ik me sterk afzette tegen de term ‘familie’. In een familie zijn er liefdevolle en emotionele banden die zo belangrijk zijn dat ze nooit verbroken kunnen worden. RTL is een ervaring, een levensplezier dat vijf jaar kan duren of dertig jaar, zoals voor sommige mensen. Maar er is een leven voor RTL en een leven erna. Ik hou niet van de term RTL-familie in de emotionele zin van het woord, alsof we voor eeuwig of voor het leven verbonden zijn. Maar er bestaat in het bedrijf wel een klimaat van betrokkenheid tussen de mensen vanwege het veeleisende werkritme. We werken zeven dagen op zeven. Er worden dus zeker emotionele banden gesmeed maar ik ben absoluut niet de papa van de RTL-familie. Ik hou van de waarden die RTL uitdraagt, waarden van samenwerking, solidariteit en respect, maar het blijft natuurlijk een bedrijf. Je familie heb je voor het leven, van je geboorte tot je dood, RTL niet.

2014 SCHARNIERJAAR

Wordt 2014 het jaar waarin de puzzel voor RTL wordt heel gemaakt, dankzij een participatie in SBS?
RTL is de eerste Europese audiovisuele groep en ze is niet aanwezig in een rijke, interessante regio die bovendien heel nabij is. Ik zeg niet dat Vlaanderen ons de hand reikt, maar het is een aantrekkelijke markt. We hebben een aantal redenen om terughoudend te zijn, een aantal mislukte pogingen. De globale mediamarkt zit in woelig vaarwater. Kijk maar naar Sanoma en de resultaten van SBS die niet zijn wat men ervan verwacht had. We zijn geïnteresseerd in Vlaanderen en 2014 zou wel eens een beslissend jaar kunnen zijn, als de omstandigheden het toelaten. Er is ook een economische realiteit die het moeilijk maakt om, in een markt van zes miljoen inwoners, met drie tv-bedrijven harmonieus samen te leven. En als ik hoor dat Telenet het vierde wil worden … Ik denk dat er geen plaats is voor drie tv-bedrijven op de reclamemarkt in Vlaanderen. Dat is ook de reden waarom we, als we Vlaanderen zouden aanboren, we dat zouden doen in samenwerking met Medialaan of SBS. Iedereen moet zijn rol vervullen en wij zijn een broadcaster. RTL heeft nooit roekeloze investeringen gedaan, we hebben altijd blijk gegeven van een realistische zakelijke interesse.

Zou men kunnen stellen dat u een invloedrijk man bent?
Nee? zeker niet ... Ik ben veel te bescheiden om invloed te hebben. Ik ken gewoon heel veel mensen. Maar politici kennen, levert me geen extra televisiekijkers op. Het maakt het enkel eenvoudiger om tot bij bepaalde mensen te geraken.

Wat baart u de meeste zorgen: de verstandhouding met uw Duitse aandeelhouders of de kritiek die in België vanuit de media over u heen kan komen?
Ik leef in volmaakte harmonie met de aandeelhouders, zowel de hoofdaandeelhouder RTL Group als de minderheidsdeelnemer Audiopress. Ze begrijpen en steunen onze bedrijfsstrategie. Ze waarderen ook onze resultaten die zich op het einde van het jaar vertalen in dividenden. We moeten onszelf ook niet voor de gek houden. Een bedrijf moet verder kijken dan de korte termijn. Het is mijn taak om elk jaar de beloftes waar te maken die werden gedaan aan de aandeelhouders en ervoor te zorgen dat mijn werk vijf of tien jaar stand houdt. We bieden werk aan bijna 750 mensen, dat betekent dat zo’n 2000 mensen elke maand leven dankzij het bestaan van RTL. Ik voel me verantwoordelijk voor die mensen. Dankzij onze industriële activiteit kunnen zij hun leven leiden. Als we afscheid moeten nemen van medewerkers dan is dat altijd met een zwaar hart want we weten ook dat in onze sector de jobs niet voor het rapen liggen. Ik ben heel gevoelig voor die kant van de zaak en mijn aandeelhouders volgen me daarin. Toen ik in 2002 begon, heb ik een grote discussie gehad met het management van RTL Group omdat ze heel de productie van RTL wilden outsourcen.

Foto’s: Luc Hilderson (Image4you)