IP Network wordt RTL Ad Connect

Stéphane Coruble

Media / News

IP Network, de internationale reclameregie van RTL Group, wordt RTL Ad Connect. PUB sprak met algemeen directeur Stéphane Coruble, die ons de nieuwe strategie uitlegt: « We willen ons in de massamedia positioneren als een vuurtoren. »

Stéphane Coruble

Stéphane Coruble Managing Director RTL Ad Concept


Waarom afscheid nemen van IP Network? Om zich te positioneren ten opzichte van internationale spelers, voornamelijk GAFA?
« De naamsverandering zit dieper dan dat. Vorig jaar heb ik de leiding genomen over IP Network, met als duidelijke doelstelling om het bedrijf volledig te herbekijken. Zo was er te weinig diversiteit op digitaal vlak en waren we niet gepositioneerd op de massamarkt. Sinds enkele jaren verschijnen er op de markt zeer internationale aanbiedingen die een aanzienlijk bereik hebben. Dit zijn de pure players en de digital players… Deze Googles en Facebooks hebben het voordeel één enkel product te hebben dat gemakkelijk is om uit te leggen. Wij stellen een product voor met een zeer sterke localisatie en aanpassingsvermogen. We kwamen oog in oog te staan met concurrenten met een eenvoudig aanbod en een product dat gemakelijk uit te rollen is over heel de wereld. We moesten wel reageren, want we zijn in een paar landen sterk vertegenwoordigd en hebben partnerships met andere Europese landen waar de RTL niet aanwezig is. Op de Europese markt staan we vaak op een eerste of tweede positie (In Frankijk, Duitsland, Nederland, België en Spanje, n.v.d.r.). Daar waar RTL niet present is hebben we partnerships, zoals met het Verenigd Koninkrijk, Italië en België. »

Nu wil u handelen met één duidelijke stem, wat voorheen niet het geval was?
« Ja, we willen ons meer tot internationalere klanten kunnen richten. Andere, meer globale. Wat belangrijk is is de omvang van je bereik, en bereik hebben we! We proberen dat zo groot mogelijk te maken. We beschikken vandaag over de mogelijkheid om een vereenvoudigde toegang tot Europa voor te stellen aan adverteerders die een campagne willen in meerdere landen. Met een contactpunt waarbij wij telkens onmiddelijke toegang garanderen. »
U biedt adverteerders dus een vereenvoudigde toegang aan, net zoals de Amerikaanse reuzen. Kunnen we dan stellen dat u zich op dezelfde manier als de GAFA wenst te positioneren op vlak van relaties met adverteerders? Of dat dat toch de ambitie is?
« Onze amibitie leeft op twee niveaus: blijven communiceren op lokaal niveau, maar er terwijl ook voor zorgen dat we op het niveau van hoofdkwartieren niet alleen ruimte laten voor de grote webspelers. We herverbinden ons met onze klanten. Het medialandschap van vandaag is immens, we spreken over honderdduizenden spelers. We hebben een massa aan informatie ter beschikking. En wij willen ons daarin positioneren als een vuurtoren. We willen de gids zijn op de grote Europese markten door relevantie te bieden, door media voor te stellen die bereik en effectiviteit opbrengen en die ook thuis zijn in het domein van 'total video'. Dat is de strategie van RTL. We werken binnen het domein van full video, televisie, radio, digitale platformen, programmatic buying, brand content, integratie van producten binnen grote internationale televisieformaten, enz. We proberen heel dit aanbod te kanaliseren en zo het contactpunt te zijn voor de internationale campagnes. »

Werkt u momenteel aan een communicatieplan en/of een campagne met een reclamebureau?
« We hebben het werk gedaan in samenwerking met een Londens rebranding- en communicatiebureau, Underscore, dat gewerkt heeft aan het logo, de graphics, de positionnering, de baseline 'International Advertising solutions' en de reclame die we gaan voeren, gebaseerd op het idee van 'reach'. Reach more: audience, insights, solutions. Dat alles zal vervallen. We hebben ons sinds vorig jaar gericht op een GET strategie: Get Expense Transform. Get: het bedrijf horizontaal laten groeien. Op meerdere markten vertegenwoordigd zijn. Dat willen we de komende jaren en maanden doen. We hebben ook agents die ons op exclusieve manier over heel de wereld vertegenwoordigen. Expense: onze competenties verbeteren, oplossing bieden op digitaal gebied (catch up tv, talents YouTube, influencers,…). En Transform: het bedrijf geleidelijk transformeren naar meer digitaal. »