Is dit wel correcte reclame?

Raad voor de Reclame

Communication / News

Raad voor de Reclame
In samenwerking met de ACC (bureaus) en de UBA (adverteerders) sensibiliseert de Raad voor de Reclame de adverteerders en hun communicatiebureaus om vaker een voorafgaande adviesaanvraag in te dienen bij de JEP, de Jury voor Eerlijke Praktijken. Ter herinnering: adverteerders en bureaus hebben voortaan de keuze tussen een advies van de Jury zelf of een advies van het secretariaat van de JEP. De gevolgen zijn verschillend.
Het advies verleend door de Jury zelf omvat een goedkeuring – desgevallend onder voorwaarden – of een afkeuring van de ingediende reclame of het ingediende reclameontwerp. Die goedkeuring of afkeuring van de Jury wordt uitgewerkt en beargumenteerd aan de hand van de toepasselijke ethische en/of wettelijke bepalingen en rechtspraak van de Jury. De Jury is gebonden door dat advies in geval van (een) latere klacht(en), uiteraard enkel voor de elementen die in het advies behandeld werden.
Het advies verleend door het secretariaat van de JEP omvat enkel een lijst van wettelijke en/of ethische bepalingen die op de ingediende reclame of het ingediende reclameontwerp van toepassing kunnen zijn, en verwijst desgevallend naar relevante recente rechtspraak van de JEP inzake de materie in kwestie. Het secretariaat van de JEP verleent geen interpretaties van de voornoemde ethische en/of wettelijke bepalingen. Dit advies van het Secretariaat van de JEP is niet bindend voor de Jury, die vrij blijft om haar beslissing te nemen in geval van (een) latere klacht(en).