Is er nog hoop voor print?

Innovation / Media / News

magazines

Op 14 december vond de 16de editie van het Cristal Festival plaats, het jaarlijkse festival in Frankrijk rond innovatie en digitale creaties. De namiddag werd vooral gewijd aan nieuwsuitgevers. Twee sprekers wisten onze aandacht te trekken: Rolf Heinz, Algemeen Directeur en CEO van de groep Prisma Media, en Olivier Bonsart, Algemeen Directeur en CEO van de Franse gratis krant 20 Minutes. De eerste probeerde uit te leggen hoe het vandaag de dag, tussen traditie en innovatie, nog mogelijk is om nieuwe succesvolle papieren magazines op te starten. De tweede had het over hoe we kunnen omgaan met de digitale revolutie, die hij zonder aarzelen omschreef als « de enige marxistsiche revolutie die zou functionneren ».

Rolf Heinz, Président et CEO de Prisma Media

Rolf Heinz, Algemeen Directeur en CEO van Prisma Media

De krantenmarkt is, en dat is niet langer een geheim, haar omvang verloren. In deze context volgt Prisma Media vijf overtuigingen om te groeien en nieuwe magazines te lanceren. Op de eerste plaats komt het menselijke aspect, zowel vanuit het oogpunt van het team als de doelgroep. Op de tweede plaats komt het contact met de lezer. « We moeten de noden en verlangens van de lezers kunnen beantwoorden, en dat zijn min of meer de volgende: redactionele kwaliteit, verscheidenheid aan formaten, informatie die overal en altijd beschikbaar is en geïntegreerde functies en diensten », legde Rolf Heinz uit. Ten derde moet men functionele magazines maken. Dat wil zeggen dat men naast een sterke inhoud ook technologie moet gebruiken en innoverend moet zijn op ergonomisch vlak. « Een voorsprong nemen ». Ten slotte is het ook belangrijk om « te vertragen! De lezer wil zich verdiepen, hij wil de tijd nemen om te lezen en zich te informeren. » Een soort van back to basics dus. En als dat werkt bij Prisma Media is het omdat de groep een ondernemersingesteldheid heeft. Zo heeft Prisma Media niet getwijfeld om de laatste jaren vijf nieuwe media te lanceren. Flow bijvoorbeeld, een magazine gewijd aan welzijn van lichaam en geest, heeft een oplage van 100.000 exemplaren en valt in de smaak bij haar publiek.

olivierbonsart

Olivier Bonsart, Algemeen Directeur en CEO van 20 Minutes

Olivier Bonsart heeft dan weer gewezen op het belang van burgerparticipatie in de productie van informatie. Hij begon zijn speech met resultaten van een studie van IPSOS: « 57% van de Fransen denkt dat de democratie slecht werkt. » Inderdaad, directe democratie ten tijde van Rousseau was « technisch » niet mogelijk. Maar vandaag staan nieuwe technologieën het toe om de burger te betrekken bij besluitvorming en productie van informatie. Neem nu het voorbeeld van Hillary Clinton dat haar supporters de rug toekeert om een selftie te nemen. « Vandaag willen mensen op de foto staan. Ze willen deel uitmaken van het verhaal », legt Bonsart uit. En dat is wat 20 Minutes probeert te doen, door bijvoorbeeld discussiegroepen op Facebook aan te maken tussen haar journalisten en haar lezers. Op die manier kunnen deze laatsten aan de redactie duidelijk maken wat hen interesseert en in debat gaan. Tijdens het muziekfestival van Groningen lanceerde 20 Minutes dan weer « Tweete moi je te suis » op Twitter. Op die manier konden lezers mee beslissen waar de correspondent ter plaatste zich bevond. De digitale revolutie is begonnen!

Hillary Clinton

(c) Time