Is uw mediaplanning inclusief? (deel 1)

Communication / News

UBA, ACC, UMA en VIA publiceerden een D&I Guide over diversiteit en inclusie. PUB belicht een jaar lang diverse aspecten van diversiteit en inclusie. Vandaag: de rol van mediaplanning (deel 1).

Even belangrijk als de boodschappen die we uitzenden, is de drager waar ze te zien zijn. Media vormen bij inclusieve communicatie dus een belangrijke pijler. De keuzes die we maken bij het kopen van media spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van diversiteit en inclusie in ons medialandschap.

Dankzij planning en media zijn we als adverteerders in staat om onze communicatiestrategie te verwezenlijken. Binnen mediaplanning hebben we 4 elementen geïdentificeerd die elke adverteerder in beschouwing moet nemen. We gaan vandaag in op 2 van de 4 elementen. De andere twee worden in een volgend artikel toegelicht.

  1. Mediaplanning moet inclusief zijn, rekening houdende met al uw doelgroepen

Media is de uitvoering van onze communicatiestrategie. Elke goede strategie die een marketeer uitwerkt zal gebaseerd zijn op marktonderzoek. Consumenteninzichten die aan het licht komen dankzij onderzoek zijn rijk aan informatie en maken het, naast het uitwerken van de communicatiestrategie, ook mogelijk om een coherente en holistische briefing uit te schrijven naar uw partners. Mark Ritson vertelt ons tijdens UBA Media Date 2022 meer over briefings : waar liep het mis en waarom is het schrijven van een goede briefing naar uw partners van cruciaal belang?

Goed weten en begrijpen wie uw doelgroepen zijn, zorgt er voor dat zij ook divers vertegenwoordigd worden. Advertenties die divers zijn, verhogen zelfs de aankoopintentie van de consument die ze bereiken, zo blijkt uit onderzoek van Matterkind.

Is uw mediaplanning vandaag inclusief?

  • Maakt uw briefing duidelijk dat vertegenwoordiging en inclusie essentieel is in uw aanpak ?
  • Wie is uw doelgroep? Wie wordt er mogelijks uitgesloten? Worden zij (on)opzettelijk uitgesloten?
  • Is de definitie van uw doelgroep een gevolg van stereotype of generalisatie? Hoe worden zij afgebeeld?
  • Heeft u rekening gehouden met perspectieven van anderen (bvb reële ervaringen van consumenten) om u te helpen uw briefing vorm te geven?

2. Diverse stemmen ondersteunen

Naast het afbakenen van onze doelgroepen, helpen onze communicatiestrategie -en doelstellingen inkijk te brengen in welke media onze boodschap zullen dragen en verspreiden. Dit brengt ons bij het concept van supplier diversity . Bedrijven die rekening houden met supplier diversity zorgen er voor dat zij werken met leveranciers die voor minstens 51% beheerd worden door een traditioneel ondervertegenwoordigde of onderbediende groep (KMO's, bedrijven beheerd door senioren, LGBQT, minderheden, etc..). Dat geldt ook voor media. Als adverteerders kiezen we de dragers van onze boodschap. We kunnen dus kiezen voor media-exploitanten die in handen zijn van ondervertegenwoordigde groepen, die het zelfs mogelijk maken om bepaalde doelgroepen te bereiken die we via andere media of andere exploitanten niet zouden kunnen bereiken. Daarnaast leidt deze diversificatie van investeringen tot een rijker medialandschap : productie van media wordt ondersteund door advertenties. Adverteerders spelen dus een enorme rol in de verdere ontwikkeling ervan.

Zijn uw investeringen voldoende gediversifieerd?

  • Bij welke medialeveranciers (regies) investeert u vandaag?
  • Zijn uw partners voldoende betrokken bij verschillende doelgroepen?
  • Zou uw boodschap meer impact hebben indien deze gedragen wordt door een "diverse" regie (supplier diversity)?
  • Zijn er mogelijkheden voor co-creatie of om innoverende content te creëren?