JCDecaux op A-lijst CDP-classement

Awards / News / Sustainability

JCDecaux is opnieuw erkend voor zijn inzet op het gebied van duurzaamheid door de wereldwijde non-profitorganisatie Carbon Disclosure Project (CDP), op basis van zijn antwoord op de vragenlijst over klimaatverandering voor 2021.

 JCDecaux staat sinds 2011 op de CDP-lijst en behoort tot het handvol goed presterende bedrijven onder de bijna 12.000 beoordeelde beoordeelden. De aanzienlijke en meetbare milieuacties die JCDecaux heeft ondernomen, zijn weerspiegeld in de algemene beoordeling die evolueerde van A- naar A, zodoende maakt JCDecaux sinds 2019 deel uit van de CDP A-lijst, waarin enkel bedrijven zijn terug te vinden die vooroplopen in de strijd tegen klimaatverandering. Dit jaar is JCDecaux zelfs het enige Europese bedrijf in de categorie Web & Marketing Services dat is opgenomen in de CDP A-lijst, met een prestatie die ruim boven het gemiddelde (C) ligt.

Het proces van milieurapportage en -beoordeling van het CDP, dat elk jaar wordt gepubliceerd, wordt algemeen erkend als een maatstaf voor de transparantie van bedrijven op milieugebied. Het CDP gebruikt een gedetailleerde en onafhankelijke methodologie als basis voor zijn beoordeling, en kent bedrijven een score toe van A tot D, gebaseerd op de uitgebreidheid van hun informatieverschaffing, bewustzijn en beheer van milieurisico's, en de beste praktijken in verband met milieuleiderschap, zoals het stellen van ambitieuze en zinvolle doelen. In 2019 was JCDecaux de eerste buitenreclamegroep die lid werd van RE100, een internationaal initiatief dat bedrijven samenbrengt die zich inzetten voor 100% hernieuwbare elektriciteit. Vandaag streeft de groep actief naar plannen om zijn energie-impact te verminderen door middel van praktische initiatieven. Zoals: tegen 2022 100% van zijn energiebehoeften dekken met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Tegen eind 2020 had de Groep al een percentage van 91% bereikt, met 50% van zijn landen al op 100%. En ook: het uitvoeren van levenscyclusanalyses op zijn stadsmeubilair om de belangrijkste milieueffecten te identificeren, het toepassen van de principes van ecodesign en het opknappen van de uitrusting aan het einde van het contract, in overeenstemming met de principes van de circulaire economie. Nog: de meest milieuvriendelijke technologieën selecteren voor haar niet-digitaal stadsmeubilair, de bestaande verlichting vervangen door leds en slimme verlichtingsoplossingen gebruiken om de energieprestaties tot 70% te verbeteren (lichtintensiteitsmodulatie, lichtuitdoving tijdens de nacht en aanwezigheidsdetectoren in abri's). En tot slot: de keuze van voertuigen met een lagere milieu-impact (brandstofverbruik en koolstofuitstoot) en de keuze, waar mogelijk, voor schone voertuigen (elektrisch, LPG, NGV, flexfuel, hybride) voor het bedienend personeel.

Sinds de lancering van zijn strategie voor duurzame ontwikkeling in 2014 heeft JCDecaux zijn netto-emissies snel met een factor van meer dan drie verminderd. De Groep heeft vertrouwen in zijn antwoord op de milieu-uitdagingen van de toekomst. Haar sterke engagement voor het klimaat zal worden uiteengezet in een nieuwe strategische routekaart voor 2030, die begin 2022 zal worden onthuld. Het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van de Groep blijft een absolute prioriteit en JCDecaux zet zich in om bij te dragen aan de koolstofneutraliteit van de planeet met een actieve deelname van JCDecaux France vanaf 2021. Om dit te bereiken is een dynamische langetermijnstrategie van continue verbetering opgezet, die verschillende fasen omvat: meten, verminderen en bijdragen. Jean-François Decaux, voorzitter van de raad van bestuur en co-CEO van JCDecaux: "We zijn bijzonder trots dat we opnieuw op de A-lijst van het CDP staan. Deze erkenning weerspiegelt ons historisch engagement voor een duurzaam bedrijfsmodel dat de samenleving en het milieu respecteert, en toont tegelijkertijd aan al onze stakeholders onze maturiteit en ons verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de klimaatnoodsituatie. Als belangrijke speler die betrokken is bij duurzame ontwikkeling en anticipeert op de toekomstige veranderingen moedigen wij andere bedrijven en spelers in de buitenreclamebranche aan om deze uitdagingen met hetzelfde pragmatisme en dezelfde ambitie aan te gaan, maar ook overheidsinstanties om er bij overheidsopdrachten op toe te zien dat aan deze normen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie wordt voldaan."