JCDecaux verwacht lichte aangroei organische omzet

Media / News

JCDecaux LuxJCDecaux SA publiceerde vandaag zijn resultaten voor de eerste negen maanden van 2016. Naar aanleiding van de toepassing van IFRS-norm 11, sinds 1 januari 2014, werden de hierna gepresenteerde cijfers aangepast om rekening te houden met de pro rata impact van de ondernemingen onder gemeenschappelijke leiding en daarom zijn ze dan ook vergelijkbaar met de historische gegevens.

De aangepaste omzet van de Groep voor het derde kwartaal 2016 is met +3,8 % gestegen tot 792,7 miljoen euro, in vergelijking met de 764,0 miljoen euro van het derde kwartaal 2015. Zonder rekening te houden met de negatieve impact die te maken heeft met de wisselkoersschommelingen en de positieve impact van de perimeterwijzigingen. De aangepaste omzet is met +1,5 % gestegen. De aangepaste organische reclameomzet, exclusief inkomsten uit verkoop en verhuring van materiaal en onderhoudscontracten is in het derde kwartaal 2016 met +1,3 % gestegen.

Het bedrijf verwacht een daling van ongeveer -2% van de aangepaste organische omzetgroei in het 4de kwartaal 2016. De verwachte aangepaste organische omzetgroei voor 2016 licht daardoor iets onder de +3%.

 

Aangepaste omzet van het 3de kwartaal 2016 (m€) 2015 (m€) Gepubliceerde groei Organische groei(a)
Stadsmeubilair 341,2 303,2 +12,5% +6,0%
Transport 331,7 347,0 -4,4% -2,4%
Billboard 119,8 113,8 +5,3% +1,1%
Totaal 792,7 764,0 +3,8% +1,5%

(a)     Identieke perimeter en constante wisselkoersen

 

Aangepaste omzet

van de eerste 9 maanden

2016 (m€) 2015 (m€) Gepubliceerde groei Organische groei(a)
Stadsmeubilair 1 067,1 958,7 +11,3% +5,8%
Transport 986,4 941,2 +4,8% +4,8%
Billboard 356,5 323,8 +10,1% +2,0%
Totaal 2 410,0 2 223,7 +8,4% +4,8%
  • Identieke perimeter en constante wisselkoersen

STADSMEUBILAIR

De aangepaste omzet van het derde kwartaal is met +12,5 % gestegen tot 341,2 miljoen euro (+6,0 % organische omzetgroei). Europa (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) haalt goede resultaten. Azië-Stille Oceaan kent een groei met meer dan twee cijfers. De Rest van de Wereld gaat licht vooruit. Noord-Amerika doet het minder goed. De aangepaste organische reclameomzet van het derde kwartaal, exclusief inkomsten uit verkoop, verhuring van materiaal en onderhoudscontracten, is met +5,7 % gestegen in vergelijking met het derde kwartaal 2015.

TRANSPORT

De aangepaste omzet van het derde kwartaal gaat met -4,4 % tot 331,7 miljoen euro (-2,4 % organisch) achteruit. Europa (inclusief Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) is globaal genomen stabiel. De Rest van de Wereld haalt een resultaat van meer dan 10%. Azië-Stille Oceaan en Noord-Amerika gaan achteruit.

BILLBOARD

De aangepaste omzet van het derde kwartaal groeit met +5,3 % to 119,8 miljoen euro (+1,1 % organische groei). Europa (inclusief Frankrijk et het Verenigd Koninkrijk) groeit. De Rest van de Wereld kent een negatieve groei. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan de moeilijke marktvoorwaarden in de meeste landen van het Afrika bezuiden de Sahara en ondanks de goede resultaten van Rusland waar de markt zich consolideert nadat een aantal lokale operatoren niet langer de huurgelden konden betalen in Moskou.