Jeugd in Sint-Niklaas is jong, wild en van goud

Crea / News

Sint-Niklaas lanceert een project rond mentale gezondheid bij jongeren in de hoofdplaats van het Land van Waas. Met daarbij een gloednieuw label van de stad: ‘Jong. Wild. Goud.’, dat alle projecten en initiatieven die het leven in Sint-Niklaas voor kinderen en jongeren zo aangenaam mogelijk moet maken, in de kijker zet. De campagne is een samenwerking tussen Wavemakers, King George en de stad Sint-Niklaas. King George nam het grafische luik op zich, Wavemakers de hele uitwerking van de campagne (concept van de container, het onderzoek, contacten met de pers en influencersamenwerkingen).

Van 23 tot 27 november geeft de Sint-Niklase influencer Laurentine Van Landeghem verschillende webinars waar leerlingen uit het 5de middelbaar met hun klas aan kunnen deelnemen. Tijdens een interactieve online les bespreekt ze het topic ‘mentale gezondheid’ en geeft ze tips en tricks om deze moeilijke periode gelukkiger door te komen. Ze laat deze jongeren op een laagdrempelige manier kennismaken met het aanbod voor hulplijnen voor kinderen en jongeren. Deze webinars zullen plaatshebben vanuit haar tijdelijke ‘living room’ op het Sint-Nicolaasplein. De container zal deze periode ook gebruikt worden om jongeren te informeren en in contact te brengen met organisaties zoals JAC, Tejo en vzw Tzal Wel Zijn“Met dit nieuwe ‘Jong. Wild. Goud.’-project willen we jongeren in deze moeilijke coronatijden én specifiek in de examenperiode een hart onder de riem steken en hun mentale gezondheid bespreekbaar maken. Daarnaast willen we hen wegwijs maken in het zorgaanbod want, naast de school, zijn er heel wat instanties en organisaties waar jongeren, al dan niet anoniem, terecht kunnen voor een luisterend oor,” aldus Bart De Bruyne, schepen voor Jeugd van stad Sint-Niklaas.

Om de campagne te lanceren voerde iVox een onderzoek uit bij 412 leerlingen uit Sint-Niklaas van het 5de middelbaar, gewogen naar geslacht. Uit dat onderzoek komt naar voren dat bijna een kwart van de jongeren (24,4%) zich niet gelukkig zou voelen. Meer dan 4 op de 10 jongeren (43,2%) geeft nu al aan de examenperiode niet goed te zien zitten en 2 op 3 (67,3%) laat weten dat de behoefte om met iemand te praten sinds corona nog nooit zo groot was. In het onderzoek werd ook gepolst naar waar jongeren vaak over piekeren. Met stip op nummer 1: hun schoolwerk (60,7%). De toekomst (48,2%) en een ‘tekort aan tijd om de dingen te doen die ze willen’ (44%) vervolledigen de top 3 van zaken waar jongeren wakker van liggen. Hoewel de overgrote meerderheid van de respondenten (92,1%) mentale gezondheid bij jongeren belangrijk vindt, heerst er volgens ruim de helft (56,7%) nog steeds een taboe op. De behoefte om met iemand te praten was echter nog nooit zo groot als sinds corona, volgens meer dan twee jongeren op drie (67,3%). Toch is ruim een kwart (27,7%) van de jongeren van mening dat een psycholoog pas nodig is als je heel depressief bent.

Als ze zorgen hebben, kunnen zes op de tien jongeren terugvallen op genoeg mensen rondom hen, bijvoorbeeld op vrienden (81,1%), ouders (66,6%) of broer(s) of zus(sen) (40,6%). 14,9% kan hierover praten met een leerkracht of de directie en 10,6% kan met zijn of haar zorgen terecht bij een arts of psycholoog. Slechts een minderheid kent de weg naar organisaties zoals het CLB (3%), het JAC (2,4%) of Wat Wat (2,3%). Opmerkelijk: 5% zegt bij niemand terecht te kunnen met zijn of haar zorgen.